یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱ 
qodsna.ir

ایلان ماسک، توئیتر و ملت فلسطین

اکنون شرکت های صهیونیستی بسیاری در حوزه فناوری با تشکیلات تحت نظر ایلان ماسک همکاری دارند که مثلا در زمینه پیشبرد پروژه های وی در عرصه ماهواره ای با ماسک همکاری می‌کنند و عملا ایلان ماسک نیز با آن ها در ارائه اطاعات جاسوسی ماهواره ای(بویژه به رژیم صهیونیستی)، همکاری و همیاری دارد.

 

خبرگزاری قدس (قدسنا) / "فلسطین؛ محرمانه زدایی"  پرس تی وی

 

شبکه اجتمکاعی توئیتر پس از ورود ایلان ماسک شاهد اخراج اجباری ده ها تن از کارمندان خود بود و رویکرد شخصِ وی در این محیط این بوده که ضمن دعوت از بازگشت از افرادی نظیر دونالد ترامپ به توئیتر، به طور خاص نشان داده که در حوزه آزادی بیان چندان برای ملت فلسطین حقی قائل نیست. این در حالی است که او صریحا از جراین مقابلِ ملت فلسطین که همان استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی باشد حمایت می کند و خواستار فعالیت گسترده آن ها در توئیتر است.

 

یگی از نکات قابل تامل در دوره ریاست ماسک بر شبکه اجتماعی توئیتر این است که وی تا حد زیادی از مسوولان سازمان سیا و دولت آمریکا حرف‌شنوی دارد و با آن ها همکاری می کند. البته که در سابقه وی می توان دوره‌های مختلفی را از همراهی با رژیم صهیونیستی و مسوولان ارشد آن نیز مشاهده کرد. در این رابطه ماسک در موضع‌گیری های مختلفی از مقام های ارشد صهیوینستی نیز تقدیر کرده است. در این راستا شاهدیم که حساب‌های کاربری که بعضا از آمریکا و مخصوصا رژیم صهیونیستی حمایت می کنند توسط توئیتر مسدود می‌شوند. البته که ماسک در مسیر فعالیت های تجاری و ریاستی خود بر شبکه احتماعی توئیتر، کمک های فراوانی را نیز از رژیم صهیونیستی دریافت کرده و می کند.

 

در شرایط کنونی، جو حاکم بر شبکه اجتماعی توئیتر به نحوی است که به هیچ عنوان زمینه برای حمایت از ملت فلسطین و فعالیت آزادانه فعالانِ حامی حقوق ملت فلسطین در فضای شبکه اجتماعی توئیتر فراهم نیست.

 

از این رو، برنامه "فلسطین؛ محرمانه زدایی" شبکه پرس تی وی در گفتگو با "دیوید میلر"، استاد سابق دانشگاه بریستول بریتانیا و فعال سیاسی-اجتماعی حامی ملت فلسطین و "ابراهیم ابوسد"، پژوهشگر فلسطینی ساکن بریتانیا و کارشناس و چهره دانشگاهی با محوریت مسائل سیاسی فلسطین، به بررسی نوعِ رویکرد "ایلان ماسک"، ثروتمندترین فرد جهان و مالک شبکه اجتماعی توئیتر نسبت به مساله فلسطین پرداخت. در واقع، با خرید شبکه اجتماعی توئیتر توسط وی، بسیاری امید داشتند که او خود را در قالب قهرمان حوزه آزادی بیان مطرح سازد و به نوعی از حقوق ملت فلسطین حمایت کند با این حال، آنچه تاکنون در عمل اتفاق افتاده چندان امیدوار کننده نبوده است.

 

در ابتدا دیوید میلر با اشاره به تسلط ایلان ماسک بر شبکه اجتماعی توئیتر به طور خاص به این نکته اشاره کرد که این موضوع در نگاه اول امیدوار کننده به نظر می رسید زیرا وی برخی محدودیت ها که پیشتر در فضای شبکه اجتماعی توئیتر حاکم شده بود را کنار زد و امیدواری هایی دال بر این مساله ایجاد شد که ملت فلسطین می‌توانند روی فرصت های تازه جهت احقاق حقوق خود در قالب شبکه اجتماعی توئیتر حساب کنند. با این حال، در عرصه عمل، پیوندهای نزدیک ماسک با صهیونیسم بین الملل و به طور خاص دولتِ رژیم صهیونیستی نشان داد که چندان هم نباید به دوره مدیتریتی ماسک در توئیتر امیدوار بود.

 

ابراهیم ابواسد نیز با اشاره به اینکه ایلان ماسک در آفریقای جنوبی بزرگ شده، تاکید کرد که قطعا میان رژیم آپارتایدی وقتِ آفریقای جنوبی و رویه های نژادپرستانه و تبعیض آمیز رژیم صهیونیستی شباهت های زیادی وجود دار با این حال، نکته قابل تامل این است که ماسک به قدری با تشکیلات و نهادهای صهیونیستی ارتباط دارد که نمی تواند رویکردی مستقل در مساله ای نظیر موضوع فلسطین اتخاذ کند. این در حالی است که همانطور که گفته شد، وی تجربه دوران آپارتاید را داشته و این مساله می تواند حامل درس های مهم و قابل توجهی برای او در مورد شرایط کنونی ملت فسلطین و حق آن ها جهت دفاع از حقوقشان باشد.

 

دیوید میلر نیز تاکید کرد یکی از نکاتی که پس از تسلط ماسک بر شبکه اجتماعی توئیتر خودنمایی می کند این است که بسیاری از افرادی که با نهادها و تشکیلات وابسته به رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا ارتباط دارند، توانسته اند در این شبکه اجتماعی جای پا پیدا کنند و همین موضوع اساسا موجب ایجاد محدودیت های تازه و  متفاوت از گذشته برای آن دسته از افراد و گروه هایی می شود که به دنبال حمایت از حقوق ملت فلسطین و یا هر موضوع دیگری هستند که به نوعی در نقطه مقابلِ منافع رژیم صهیونیستی و همکاران بین المللی آن قرار دارد.

 

ابراهیم ابواسد نیز گفت که تا زمانی که جریان هایی در شبکه های اجتماعی نظیر توئیتر فعال باشند و از حقوق ملت فلسطین حمایت کنند، شکی نیست که لابی صهیونیستی نیز در جبهه مقابل با تمامی ابزارها و امکانات خود آماده است تا صدای آن ها را سرکوب و فعالیت هایشان را خنثی و بی اثر سازد. در این چهارچوب، البته که باید توجه داشت که وزنِ لابی های صهیونیستی و چهره های متنفذ آن ها در عرصه بین المللی مخصوصا از حیث امکانات مادی بیشتر از جریان مقاومت فلسطینی است. از این رو، روند تحولات آتی در قالب شبکه اجتماعی توئیتر به نظر نمی رسد که به نفع ملت فلسطین و یا دیگر ملت های آزاده جهان باشد.

 

دیدید میلر نیز به این نکته اشاره کرد که اکنون شبکه ای از چهره های متنفذ مرتبط با صهیونیسم بین الملل و به طور خاص رژیم صهونیستی در همکاری نزدیک با شبکه اجتماعی توئیتر و شخص ایلان ماسک هستند و همین موضوع سبب می شود تا آن ها بر چشم اندازها و فعالیت های شبکه اجتماعی توئیتر نفوذ بالایی داشته باشند. در این میان، این افراد حتی می توانند در قالب سیاست های کلان توئیتر جهت دهی داشته باشند و روندهایی را با هدف حمایت از منافع رژیم صهیونیستی به صورت آرام و چراغ خاموش در پیش گیرند.

 

وی در ادامه خاطر نشان کرد که پروژه های جاه طلبانه ایلان ماسک نظیر "اسپیس ایکس"، ارتباط تنگاتنگی را با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکایی و رژیم صهیونیستی دارند و اساسا ماسک نیز نشان داده که فناوری های شرکت های زیرمجموعه خود را به مثابه ابزاری در اختیار دولت هایی همچون آمریکا و رژیم صهونیستی قرار می‌دهد. در این چهارچوب بیراه نیست اگر بگوییم دستورکارهای ایلان ماسک تا حد زیادی وی را به بخشی از دستورکارهای کلان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل کرده است. اکنون شرکت‌های وابسته به ماسک با مجموعه ای از شرکت های صهیونیستی و نهاهای امنیتی در آمریکا رابطه دارند که این مساله موجب شده تا برخی نگاه ها و رویکردها در قالب شبکه اجتماعی توئیتر برجسته شوند. رویکردهایی که عمدتا در خدمت منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند. در این زمینه حتی شاهدیم که ایالان ماسک اینترنت ماهواره ای استارلینک را به ابزاری برای تقویت منافع دولت آمریکا علیه مخالفان و رقبایش در عرصه بین‌المللی تبدیل کرده و در عین حال با استفاده از امکانات ماهواره ای تشکیلات زیر نظر خود، با فعالیت های جاسوسی کنشگرانی نظیر دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشوری همچون ایران همکاری می کند. البته که در شرایط کنونی شاهدیم که شرکت های تحت نظر ماسک همکاری های گسترده ای را در زمینه ارائه اطلاعات ماهواره ای به اوکراین در راستای جنگ با روسیه نیز دارند. موضوعی که از چشم اندازی کلان در واقع خدمت‌کردن ماسک به منافع کشورهای غربی است. دراین فضا، همکاری ایلان ماسک و شرکت های وی با تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی در غرب و رژیم صهونیستی کاملا واضح و آشکار است.

 

ابراهیم ابواسد هم تاکید کرد که اکنون شرکت های صهیونیستی بسیاری در حوزه فناوری با تشکیلات تحت نظر ایلان ماسک همکاری دارند که مثلا در زمینه پیشبرد پروژه های وی در عرصه ماهواره ای با ماسک همکاری می‌کنند و عملا ایلان ماسک نیز با آن ها در ارائه اطاعات جاسوسی ماهواره ای(بویژه به رژیم صهیونیستی)، همکاری و همیاری دارد. در واقع، همانطور که پیشتر گفته شد، این همکاری ها را در دو سطح فردی و سازمانی میان ایلان ماسک و شرکت ها و افراد وابسته به رژیم صهونیستی می توان مشاهده کرد. به طور خاص رژیم صهیونیستی از ظرفیت های ماهواره ای تشکیلات وابسته به ایلان ماسک جهت انجام حملات پهپادی به اهداف و منافع ملت فلسطین و یا جاسوسی از آن ها استفاده های فراوانی می کند.

 

در پایان دیوید میلر با اشاره به همکاری پروژه اینترنت ماهواره ای استارلینک با دولت های غربی جهت تضعیف منافع ملی ایران و تقابل با تهران، به طور خاص به این نکته اشاره کرد که ایلان ماسک و تشکیلات تحت نظر آن با این نوع اقدامات خود نشان می دهند تا چه اندازه در خدمت منافع غرب و رژیم صهیونیستی هستند و جدای از اینکه خود را تشکیلاتی تجاری و فناورانه می دانند، در عین حال، کاملا نیز سیاسی هستند و پروژه تغییر نظام سیاسی در ایران را هم همسو با دشمنان ملت ایران دنبال می کنند.

 

انتهای پیام/

 


| شناسه مطلب: 373834نظرات کاربران

فیلم

خبرگزاری بین المللی قدس


خبرگزاری بین المللی قدس

2017 Qods News Agency. All Rights Reserved

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.