پنج‌شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲ 
qodsna.ir qodsna.ir
در برنامه «فلسطین محرمانه زدایی» بررسی می شود:

واکاوی خاستگاه هویتی سران رژیم صهیونیستی

«برنامه فلسطین؛ محرمانه زدایی این هفته شبکه پرس تی وی، در گفتگو با دیوید میلر و تونی گرینشتین، به واکاوی خاستگاه سران صهیونیست و ادعاهای گاه و بیگاه آن مبنی بر اینکه آن ها بومیِ فلسطین هستند، پرداخته است.

 

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)، «برنامه فلسطین؛ محرمانه زدایی  (Palestine Declassified) این هفته شبکه پرس تی وی، در گفتگو با دیوید میلر و تونی گرینشتین، به واکاوی خاستگاه هویتی سران صهیونیست و ادعاهای گاه و بیگاه آن مبنی بر اینکه آن ها بومیِ سرزمین‌های فلسطینی هستند، پرداخته و به طور خاص با واکاوی این ادعای پوچ به این نکته اشاره کرده که این قبیل رهبران که عمدتا از کشورهای اروپای شرقی و با حمایت کشورهای غربی روی کار آمده اند، صرفا با طرح ادعاهای دروغینی از این دست سعی دارند ماهیت و ساختار رژیم جعلی صهیونیستی را مشروع جلوه دهند».

 

اغلب اینطور گفته می شود که آنچه که در قالب منازعه رژیم اسرائیل و فلسطین مورد اشاره قرار می گیرد، منازعه ای میان دو گروه جمعیتی در مورد یک سرزمین مشخص است. منازعه ای میان دو گروه بومی که اکنون رقیب هم هستند. با این حال در این نقطه باید پرسید که تا چه حد این گزاره درست است؟ و پیامدهای این استدلال چه هستند؟

 

بخش اعظم ساختار قدرت رژیم صهیونیستی تحت تسلط یهودیان اشکنازی است که در واقع هیچ پیوندِ آبا و اجدادی را با فلسطینی ها ندارند. از چشم اندازی کلی، علی رغمِ کمک های مالی و زیر ساختی چشمگیر کشورهای اروپای غربی(به ویژه آمریکا، بریتانیا و فرانسه)، اشکنازی های اروپای شرقی در مرکز ساختار قدرت رژیم صهیونیستی از زمان نخستین سال های قرن بیستم بوده اند.

 

برای مثال، اغلب اعضای شورای ملی یهود در فلسطین قبل از ایجاد رژیم جعلی صهیونیستی در اراضی فلسطینی در سال 1948، اوکراینی بودند. در این میان، بسیاری از رهبران کلیدی جنبش صهیونیسم، اوکراینی بودند با این حال، تمامی صهیونیست های اوکراینی به جنبش ملی گرایانه اوکراینی نزدیک نبودند.

 

برای مثال، "ولادیمیر یِوجنیِویچ جابوتینسکی" صهیونیست افراطی، خود از نوادگان مستقیمِ مهاجران یهودی اوکراینی در اودسا بود. وی به نحو مشهوری با رهبر ناسیونالیست های اوکراینی "سایمون پتلیورا" که یک نیروی نازی بود و در نوع خود مسوول قتل و کشتارِ هزاران یهودی و دیگر گروه های قومی و مذهبی بود، ارتباط داشت. در این راستا، صهیونیسم و ملی گرایی اوکراینی برخی نکات مشترک را میان خود دارند که این مساله در نوع خود تا حد زیادی کمک می کند تا ریشه های حمایت فعلی رژیم صهیونیستی از دولت "ولادیمیر زیلنسکی" در اوکراین در چهارچوب جنگ این کشور با روسیه را بفهمیم.

 

تا ژانویه سال 2022، رژیم صهیونیستی برنامه های مختلفی را جهت انتقال یهودیان اوکراینی به اراضی اشغالی فلسطینی و در اختیار گذاشتن اراضی فلسطین به آن ها در دستورکار خود قرار داد. در این چهارچوب، وزارت عالیه و مهاجرت(ادغامِ) رژیم صهیونیستی ادعا کرده است که: "ما از یهودیان اوکراینی دعوت می کنیم تا به اسرائیل، خانه خود مهاجرت کنند". در این میان باید توجه داشت که یک شخصیت صهیونیست اوکراینی که بعدها حتی نخست وزیر رژیم صهیونیستی از سال 1969 تا 1974 شد، فردی با نامِ "گلدا مابوویتچ" بود که بعدها با نام "گلدا مایر" شناخته شد.  

 

وی ادعا می کرد که یک فلسطینی است اما در عین حال انکار می کرد که اساسا موجودیتی به اسم شهروندان فلسطینی نیز وجود دارند. به طور کلی، 7 نفر از 14 نخست وزیر رژیم صهیونیستی اهل روسیه، لهستان، اوکراین و یا بلاروس بوده اند. هفت نخست وزیر دیگر نیز فرزندان والدینی بوده اند که اهل اوکراین و بلاروس (نظیر آریل شارون، ایهود المرت، اسحاق رابین)، لیتوانی(ایهود باراک)، لهستان(بنیامین نتانیاهو)، مجارستان/رومانی(یائیر لاپید)، یا لهستان و آمریکا(نفتالی بنت) بوده اند.

 

تمامی روسای جمهور رژیم صهیونیستی به جز سه نفر نیز مستقیم و یا غیرمستقیم از لهستان، روسیه، بلاروس، اوکراین و یا اتریش آمده اند. در این چهارچوب، اساس این استدلال که تمامی یهودیان از موقعیتی شبیه به فلسطینی های بومی برخوردارند و به همان اندازه می توانند در مورد خاک این سرزمین ادعای حاکمیت داشته باشند، کاملا واهی و تقلبی است. در این رابطه حتی روزنامه هارتض رژیم صهیونیستی مقاله ای را منتشر کرده و در قالب آن اینطور استدلال کرده که "این ادعا که یهودیان، بومی فلسطین هستند، تا حد زیادی در آب های فاشیستی شنا می کند و قرار دارد و هیچ نسبتی با واقعیت ها ندارد".

 

از این رو قسمت جدید برنامه فلسطین محرمانه زدایی شبکه پرس تی وی، در گفتگو با "دیوید میلر"، استاد سابق دانشگاه بریستول و فعال حامی حقوق ملت فلسطین و "تونی گرینشتین"، فعال حامی ملت فلسطین و عضوی از کارزار مقابله با صهیونیسم، به بررسی ابعاد مختلف ادعای واهی مذکور پرداخته است(این ادعا که صهیونیست ها، بومی سرزمین های فلسطین هستند). در ابتدا تونی گرینشتین گفت که خاستگاه بسیاری از رهبران رژیم صهیونیستی در کشورهای غربی و مخصوصا اوکراین است و از حیث اندیشه ای نیز آن ها تا حد زیادی از سوی همین کشورها تغذیه شده و می شوند. مساله ای که البته بسیاری از افکار عمومی از آن بی اطلاع هستند.

 

دیوید میلر نیز به طور خاص به این مساله اشاره کرد که پیوندهای قابل توجه میان جریان هایی نظیر جنبش ملی گرایی اوکراین با صهیونیسم، مساله ای است که از همان ابتدای تشکیل رژیم جعلی صهیونیستی نیز مورد توجه بوده و این پیوندها به قدری قوی بوده که حتی اکنون نیز شاهد تداوم یافتن آن در برخی چهارچوب های مخفی و نهان هستیم. در عین حال، اینکه رهبران رژیم صهیونیستی در دوره های مختلف از دیگر کشورها آمده‌اند نیز به وضوح ثابت می کند که اساسا طرح این ادعا که صهیونیست ها افرادی بومیِ سرزمین های فلسطینی ها هستند تا چه اندازه پرت و غلط است.

 

"تونی گرینشیتین" نیز جنبش صهیونیستی را جنبشی همراه با نفرت و ترویج آن ارزیابی کرد که رهبران آن همواره سعی داشته اند در راستای اهدف و منافع رژیم صهیونیستی هویت و گذشته خود را انکار و یا آن را همسو با شرایط جاری خود توصیف کنند. جالب اینکه برخی رهبران رژیم صهیونیستی نظیر "بن گورین" یا "گلدا مایر"، برای اینکه گذشته خود را پاک کنند حتی نامشان را نیز تغییر داده اند. اتخاذ این قبیل رویه ها از سوی رهبران رژیم صهیونیستی به مثابه پیش زمینه ای جهت فراهم ساختن فضای مناسب برای آن ها در چهارچوب طرح ادعاهایشان مبنی بر اینکه آن ها بومی سرزمین های فلسطینی هستند، ارزیابی می شود و این مساله نیز همسو با دیگر خاستگاه های جعلی صهیونیست ها است.  

 

"دیوید گرینشتین" نیز معتقد است که حتی رویدادهایی نظیر آنچه رژیم صهیونیستی و رهبران آن هولوکاست می خوانند برای رهبران این رژیم ماهیتی ثانویه از حیث اولویت بندی دارند و آن ها صرفا با طرح این قبیل مسائل سعی دارند تا منافع خاص خود را دنبال و به آن ها مشروعیت بخشی کنند. دیوید میلر نیز در مورد ادعای گلدا مایر که زمانی در جریان یک مصاحبه گفته بود وی یک فلسطینی است گفت این یک دروغ تاریخی بود، زیرا او اهل اوکراین بود و به فلسطین مهاجرت کرده بود. در واقع وی با یک چنین ادعایی بیش از همه قصد داشت تا به ادعاهای نامشروع رژیم صهیونیستی در مورد اراضی فلسطینی مشروعیت بخشی کند. در ادامه "کریس ویلیامسون" مجری برنامه تاکید کرد که موضوع این قسمت از شبکه پرس تی وی موضوعی جنجالی است و هیچ بعید نیست که لابی صهیونیستی خیلی زود برنامه "فلسطین؛ محرمانه‌زدایی" را به ترویج آنچه یهودی ستیزی می خواند، متهم کند. مساله ای که آن ها همواره جهت تضعیف منتقدان و مخالفان خود از آن استفاده کرده اند و با این برچسب سعی داشته اند دیگران را نامشروع و نادرست جلوه دهند.

 

"تونی گرینشتین" نیز به طور خاص به این نکته تاکید کرد که جنبش صهیونیسم به خاص بودن یهودیان اعتقاد دارد و تاکید دارد که در جامعه بشری اساسا یهودی ها خاص هستند و نباید از آن ها انتقاد شود و آن ها مجاز به هر اقدامی هستند. در این میان، ریشه حمایت های کشورهای غربی از رهبران صهیونیست که عمدتا از اروپای شرقی و از فرقه اشکنازی بودند نیز از دغدغه های یهودی ها عاری بوده و صرفا در پی یک پروژه استعماری بوده است. دیوید میلر نیز به طور خاص تاکید کرد که ریشه های قومی اغلب رهبران رژیم صهیونیستی که همان اشکنازی است نیز به وضوح ثابت می کند که اساسا صهیونیست ها بومی اراضی فلسطینی نیستند زیرا این گروه قومی و مذهبی در مناطقی خاص سکنی گزیده بودند که فلسطین جز آن ها نبوده است.

 

تونی گرینشتین نیز گفت که اساسا عرب های یهودی دغدغه ها و دیدگاه های متفاوتی نسبت به صهیونیست ها دارند این در حالی است که رهبران صهیونیست همواره سعی کرده اند تا عرب های یهودی را نیز همسو با خود نشان دهند این در حالی است که خودِ رژیم صهیونیستی بیشترین تلاش ها را در عرب زدایی و جنگ با اعراب در اراضی فلسطینی انجام داده است. مساله ای که به وضوح نشان می دهد اساسا این قبیل مسائل برای رژیم صهیونیستی اهمیتی ندارند و صهیونیست ها صرفا به دنبال پیشبرد منافع نامشروع خود به هر قیمتی هستند.

 

دیوید میلر نیز در ادامه گفت که عرب های یهودی در موارد زیادی هدفِ تبعیض های رژیم صهیونیستی در طول تاریخ و حتی در شرایط کنونی قرار گرفته و می گیرند که این مساله نشان می دهد اساسا دغدغه اصلی و اساسی رهبران رژیم صهیونیستی، دینی نیست بلکه کاملا معطوف به مسائل سیاسی و استعماری است و در این میان صرفا ادعاهایی مطرح می شود تا شاید از طریق آن ها صهیونیست ها بتوانند اهداف و منافع نامشروع خود را با هزینه های کمتری به پیش برند.

 

انتهای پیام/م/
مطالب مرتبط

در پاسخ به عملیات صهیونیست ها علیه نیروهای مقاومت؛

گردان سرایاالقدس مسئولیت حمله به شهرک اشغالگر نشین حینانیت را برعهده گرفت
در پاسخ به عملیات صهیونیست ها علیه نیروهای مقاومت؛

گردان سرایاالقدس مسئولیت حمله به شهرک اشغالگر نشین حینانیت را برعهده گرفت

تیپ جنین در پاسخ به حمله‌ای که به یکی از نزدیکان نیروهای مقاومت انجام شد، مسئولیت تیراندازی به شهرکی در شمال جنین را برعهده گرفت و شهرک‌نشین‌ها را به قتل و آوارگی تهدید کرد.

|

نظرات کاربران

فیلم

خبرگزاری بین المللی قدس


خبرگزاری بین المللی قدس

2017 Qods News Agency. All Rights Reserved

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.