یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ 
qodsna.ir qodsna.ir

معامله شیطانی قرن
زمزمه ترس در گورستان

«داوود خدنگ»

 

داوود خدنگ:

 

کلام سنگین و گران خداوند در باره اسرائیل اینست؛ خداوندی که آسمانها را منبسط و زمین را مؤسس و روح انسان را در جوفش  مصوّر می کند می فرماید: که اینک من اورشلیم را از برای ملل اطراف "کاسه لرزان"  خواهم گردانید و بر یهوداه هم لزوم خواهم داشت که در حین محاصره بر ضد اورشلیم باشد. و در آن روز واقع می شود که اورشلیم را برای همه گی ملل "سنگ گران" خواهم کرد که تمام متحملینش تکه تکه خواهند شد، حتی اگر همه مردمان زمین بدور یکدگر گرد آیند و برضد آن بشورند.

"کتاب مقدس"، عهد عتیق، زکریا 3-1

 

طرح آمریکائی معامله قرن، قدس را از صاحبان قانونی آن سلب می کند، مسلمانان را از اولین قبله اشان، سومین مسجدشان، و محل عروج پیامبر (ص) محروم می کند و....

 

خداوند متعال  بنی اسرائیل و قوم منحرف، مفسد، آدمکش، و دروغگوی  یهود مجعول و ملعون را در مورد تخلف ها، اَعمال کفرآمیز، و رفتار رازآلود شان نخست انظار نمودند، لکن، در آنان و بر رفتارشان اثری نبخشید و مسیر شیطانی خود را نه تنها تغییری ندادند، بلکه درتداوم راه اشان اصرار ورزیدند. سپس خداوند آنان را لعنت فرمودند.

 

فبما نقضهم میثاقهم لعنهم و جعلنا قلوبهم قسیة....

از بهرپیمان شکنی بود که لعنتشان [ یهود] کردیم و دلهاشان را سخت گردانیدیم....

مائده  13

 

.... نعلنهم کما لعنا اصحب السبت....

لعنت کنیم آنان را چنان که لعنت کردیم یاران شنبه [ یهود] را

نساء  47

 

و قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بکفرهم ....

و گفتند [ یهود] دل های ما پوشش دارد، نه، بلکه، لعنت کرده است آنان را الله به سبب کفرشان....

بقره  88

 

لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی بن مریم ....

لعنت شدند کسانی که کفرورزیدند از بنی اسرائیل بر زبان داوود و عیسی پسر مریم....

مائده  78

 

.... من لعنه الله و غضب علیه و جعل منهم القردة و الخنازیر....

....آنکه لعنت کرد او را الله و خشم گرفت بر او وگردانید برخی اشان [ یاران شنبه، یهود] را بوزینگان و خوکان....

مائده  60

 

و قالت الیهود یدالله مغلولة غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا....

و گفتند یهودیان دست الله بسته است، بسته باد دست هایشان و لعنت شدند به سبب آنچه گفتند...

مائده   64

 

زعمای این قوم آنان را به سوی اعمال جادوئی و سحرآلود سوق دادند و مردمان این قوم، بجزاندکی، سرآسیمه، دو دستی، و جفت پا، و با اشتیاق به دنبال رهبرانشان در این راه با سر دویدند. بعد از اخطارهای مکرر الهی وسوزاندن فرصتها و با نشان دادن سفیدی چشمان و گردنکشی و بی توجهی نمودن، نهایتاً، خشم الهی برانگیخته و مجازاتشان جاری شد و تنبیه آنان بدست بخت النصر انجام گرفت؛ معبد و هیکل سلیمان نابود گردید و آنچه بود به غارت رفت و به اسارت رفته و به بابل تبعید شدند. پس از هفتاد سال برده گی و اسارت در بابل، یادآور دوران اسارت و برده گی در مصر، اجازه بازگشت به سرزمین مقدس یافتند و کوروش کبیر عامل گردیده و آغاز به بازسازی معبد دوم نمودند.

لکن، دست از فساد، دروغ، و جنایت بر نداشتند، توبه شکستند و از همان نقطه ایی از راه پلیدشان که متوقف شده بودند توشه برگرفتند و ادامه مسیرگذشته را در پیش گرفتند. هنگامی که عیسی مسیح بن مریم (ع)، پادشاه زمین، مسیح، حاکم، و امام منتخب الله، از نسل حضرت اسحاق (ع)، بر آنان فرستاده شد، قصد اعدام و قتل ایشان کردند و روی شیطان اکبر را سفید نمودند. این بار، خداوند متعال آنان را بدست رومیان از سرزمین مقدس و موعود بیرون راند و از لوث وجود کثیفشان آزاد گردانید و دوران "یهود سرگردان" آغازگردید.

 

وقضینآ الی بنَی اسرآءیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوا کبیرا

و در آن کتاب به بنی اسرائیل اعلام کردیم که دو بار در زمین فساد خواهید کرد و سر به طغیان بزرگ بر خواهید داشت

اسراء  4

 

 

خداوند متعال و بخشنده، همچنان، راه بازگشت را برای آنان باز گزاردند، تا اگر توبه نمودند و به صراط مستقیم قدم نهادند، به آنان فرصت دیگری داده شود.

سپس، پیامبر عظیم الشأن اسلام، خاتم الانبیاء، حضرت محمد (ص)، از نسل حضرت اسماعیل (ع)، مبعوث گردیدند. پیامبراکرم (ص) با آنان با مدارا رفتار نمود و قصد جذب، هدایت، و اصلاح این قوم فاسد، خونخوار، و گردنکش را در سر و دل مبارکشان می پروراند. قبله مسلمانان را قبله آنان قرار داد و به موازات مراسم و مناسک مذهب آنان قدم بر می داشتند، تا هنگامی که این اولاد شیطان، شمشیر از رو بسته و این کفتاران تاریخ قصد درّیدن نطفه اسلام کردند و جان پیامبر عزیز الهی را هدف گرفتند.

در این هنگام ، آنان رذالت ذاتی و شیطانی خود را به حد ممکن رسانده وهردو ثمره نسل وارثین الهی زمین، اولاد حضرت ابراهیم (ع)؛ حضرت اسحاق (ع) و حضرت اسماعیل (ع) را قصد جان کردند. بدین سبب حجت خداوند بر آنان تمام گردید و آخرین دریچه رحمت الهی بر آنان بسته و جلیقه های نجات از آنان گرفته شد و دیگر و هرگز فرصتی دیگر برای سوزاندن به آنان داده نخواهد شد.

 

و حرام علی قریة اهلکنها انهم لا یرجعون. حتی اذا فتحت یأجوج و ما جوج و هم من کل حدب ینسلون

و ممنوع است بازگشت به شهری که آنرا نابود کردیم. تا آن هنگام که یاجوج و ما جوج آزاد گردد، و از هر تلّی سرازیر گردند

انبیاء  94،95

 

گله یاجوج و ماجوج آزاد گشته

به چشم مسلمان " ینسلون" آشکار گشته

 

رحمت الهی برداشته، لعنت الهی جاری، و اخطار نهائی داده شد؛ و آنان از بازگشت به قدس، این "قریه شریف"، اکیداً ممنوع گردیده شدند، تا هنگامی که یاجوج و ماجوج آزاد و از هر تلّی سرازیر گردند.

پیامبر اکرم (ص)، از خوابی آشفته، با چهره ای سرخ گون، پریدند و فرمودند "ویل اللعرب من شّر قد افترب" ، "وای بر عرب از شّری که براو نزدیک شده است"، سپس، انگشت سبابه و شصت خود را بصورت حلقه ای درآورده و ادامه دادند؛ سدّ یاجوج و ماجوج به این مقدار سوراخ شده است (صحیح بخاری، 109/4).

 

 

لهذا شاد باشید ای آسمانها و ساکنان آنها و وای بر ساکنان زمین و دریا از آنجا که ابلیس با غضب شدید به نزد شما فرود آمده است چرا که می داند زمانی محدود و مدتی قلیل برایش باقی مانده است.

"کتاب مقدس"، عهد جدید، مکاشفه 12:12

 

زمانی که سّد یاجوج و ماجوج فرو ریزد، که فرو ریخته است، در آن هنگام، خداوند متعال چنکگی در پوزه اشان نهاده و آنان را بکشاند به سوی آن سرزمین، که  تَله ای است عظیم که دروازه خروجی آن به آتش گشوده و دامی است که به قفس جهنم باز می شود.

 

و کلام خدا بدین مضمون بمن رسید. که ای فرزند آدم روی خود را به گوگ در سرزمین مگوگ، پادشاه رُوش و میشک و توبال، بگردان و بر ضدّش نبوّت نما. و بگو که خداوند چنین می فرماید که اینک؛ ای گوگ و مگوگ، پاد شاه  روُش و میشک و توبال من بر ضد توام. و ترا می چرخانم و قلاب خود را به چانه ات می زنم و ترا و تمامی لشگرت را ... ( بسوی کوه های اسرائیل)  بیرون خواهم آورد.

"کتاب مقدس"، عهد عتیق، حزقیال  4-1

 

هنگامی که یاجوج و ماجوج، تحت لوای صیهونیسم به سرزمین مقدس وارد شود، که شده است، و یهود فرصت طلب شورش ورزیده و به "قریه شریف" وارد و مدعی آن شوند، که شده است، خداوند نیز برمی گردد و با مجازاتش آنان را به جزای نهائی خواهند رساند.

 

عسی ربکم ان یرحمکم و ان عدتم عدنا و جعلنا جهنَم للکفرین حصیرا

شاید که پروردگارتان بر شما رحمت آرد، لکن، اگر باز گردید، ما نیز باز می گردیم، و جهنم را زندان کافران کرده ایم

اسراء  8

 

 

این قوم لجوج و یاغی، علیرغم آنچه گذشت و اخطارمؤکد، در سال 1967 میلادی با برپاکردن جنگ شش روزه، به سوی "قریه شریف" هجوم آورده و آن را اشغال کردند، لکن، در آن برهه زمانی، جرئت وشهامت و قدرت لازم  برای اعلام مالکیت قدس شریف را در خود ندیدند و ادعای تصاحب را به بعد موکول نمودند.

 

سپس، پنجاه سال زمینه سازی نموده، و با بکار گیری "آتش تهیه"، میدان را برای جنگ با خدا و ندیده گرفتن و زیرپا گذاردن اخطار الهی مهیاء نمودند. نهایتاً، در سال 2017، پنجاه سال، پس از اشغال "قریه شریف"، رسماً ادعای مالکیت نمودند. سپس، حدود 52 سال بعد از اشغال قریه قدس شریف، معامله شیطانی قرن را اعلام کرده و سند مالکیت را به نام خود زدند.

 

اقدام ترامپ و صهیونیست ها با ارائه این طرح خطرناک آن هم در شرایط کنونی شان بیشتر شبیه فردی است که شب هنگام در گورستانی دور افتاده بالاجبار گذر می کند و برای پوشاندن ترس خود شروع به آواز خواندن و صحبت کردن با خود می کنند.

 

نگارنده بر این باور است که شهادت ناجوانمردانه  سردارحاج قاسم سلیمانی عزیز، معادل قتل "نفس ذکیه" است و، مضافاً، قتل مهندس ابو مهدی و اعلام  وقیحانه "معامله قرن" در یک محدوده زمانی نشانگر اعلام آماده گی قوا و جنود شیطان  برای آغاز جنگ نهایی علیه خداوند متعال محسوب می شود و خشم الله را برخواهد انگیخت و خشم الله عن قریب است:

 

" الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء و انغطع الرجاء وضاغت الارض و منعت السماء...."

خدایا بلا عظیم گشته و درون آشکار شد و پرده از کارها برداشته و امید قطع شد و پهنای زمین تنگ گردید و آسمان رحمتش را دریغ کرد....

دعای فرج آقا امام زمان مهدی (عج)  11

 

 

انتشار مطالب دیگران در قالب یادداشت و یا مقاله در خبرگزاری قدس در خصوص رویدادها لزوما به معنای تایید محتوای آن از سوی خبرگزاری نیست بلکه بیشتر جهت اطلاع مخاطبان با دیدگاههای مختلف نسبت به مسائل پیرامونی ما منتشر می شود.

انتهای پیام/

 

 

 
مطالب مرتبط

/سخن نگاشت/ تمام عمر ترامپ بعد از این به فنا است

طرح نوشته زیر تحت نام « ... از این به بعد: موپریشان ؛ زندگی ات به فنا است» اشاره ای دارد به وضعیت این روزهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از ترور سردار سلیمانی که توسط داوود خدنگ اختصاصی برای خبرگزاری قدس طراحی شده است.

|

نظرات کاربران

فیلم

خبرگزاری بین المللی قدس


خبرگزاری بین المللی قدس

2017 Qods News Agency. All Rights Reserved

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.