شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹ 
qodsna.ir qodsna.ir

سردارسلیمانی‌شهیدراه‌امنیت‌وحفاظت‌ازملت ایران

شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ، شهید راه امنیت و حفاظت از ملت ایران است اگرنبود رشادتها و زحمات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ،داعش داخل اتاق خواب های مردم بودن,داعش درکنار مزارع مردم بود و اینبار قصه ی سربریدن های دسته جمعی ازایرانی به دنیا مخابره میشد.

خبرگزاری قدس(قدسنا)- رمضانخانی:

 

شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ، شهید راه امنیت و حفاظت از ملت ایران است اگرنبود رشادتها و زحمات سردار شهید  حاج قاسم سلیمانی ،داعش داخل اتاق خواب های مردم بودن,داعش درکنار مزارع مردم بود و اینبار قصه ی سربریدن های دسته جمعی ازایرانی به دنیا مخابره میشد...

 

سردارسلیمانی برگردن تک تک ما ۸۵,میلیون ایرانی ازهرقوم و تباری که هستیم حق دارد. اگرتبلیغات دروغین آمریکا کنار رود ومردم دنیا ازحقیقت و معنویت وشخصیت وایستادگی وایثاراین مردبزرگ، این تربیت شده امام ورهبری آگاه شوند«یک تاریخ؛ به احترام حاج قاسم سلیمانی خواهدایستاد»

 

وعجیب است که این مردخودساخته این تربیت شده مکتب امام ورهبری دراین مسیر خودرابه سخن معصومین که «تراز زندگی» ماست نزدیک کرده بود چون روایت است که: مومن چون خداستارالعیوب وچون پیامبر خوش اخلاق وچون امامان شجاع  است.وهرکس حاج قاسم سلیمانی راازنزدیک میشناخت به این صفتها،موصوف بودشجاع دربرابردشمن ومهربان دربرابرمردم، آنقدرمهربان بودکه شمایک صحنه راسرنمازجماعت درتلویزیون دیدیدکه آن پسر کوچولوآن فرزندشهیدآمدیک شاخه  گل رابه هرکه سرنمازبود دادولی هیچکس نگرفت برای اینکه نمازشان خراب نشود وپسربچه وقتی به حاج قاسم  رسید وبه اودادحاج قاسم آن شاخه گل رادرحین نمازگرفت تاقلب این بچه خراب نشود...

 

آیایادنمازامام  علی نیفتادید؟؟؟!!!که سائل حاجت داشت ناله داشت وهیکس جوابش را ندادتا نمازش خراب نشود!!!وامام علی دستش رادرازکرد وانگشتربه سائل داد واین نمازرا قرآن جاودانه کرد، وهربارکه قرآن خوانده میشود،دوربین های الهی تا همیشه تاریخ آنرابرای جویندگان حقیقت بازپخش میکند...


بله حاج قاسم خودش را به صفات خدا نزدیک کرده بودیکی ازاسماءوصفات الهی« عزیز»است عزیزیعنی نفوذ ناپذیر وواقعا اودربرابر دشمنان این ملت نفوذ ناپذیر بود وبرعکس دربرابرملت زلال چون آب ،مهربان چون باران ،ثمربخش چون درختان، وروحبخش چون نسیم بهاری.....چرامردم آنگونه بی نظیر وباشکوه وباساعتها وقت گذاری درسرمابرای تشییع او آمدند این یک معجزه الهی بود خداباجذب قلوب میلیونها زن ومرد وپیروجوان ایرانی ازیک راز پرده برداری کرد وآن راز «گستره وعمق» محبت خدابود به این مرد، به این سردارخالص به ای سربازصادق وصالح ... حالا آدم بهترمیفهد که امام رحمه الله  وقتی میفرمود ایکاش من هم یک پاسداربودم یعنی چه و رهبر فرزانه وعزیزمان وقتی  می‌فرماید من دربرابرروح این مردبزرگ  سرتعظیم فرودمی آورم یعنی چه...وحالامیفهمیمم که وقی حضرت آقا میفرمایدانتقام ما ،خروج آمریکای فتنه انگیز و فساد برانگیز از منطقه است یعنی چه،چون حضرت آقامیخواهدهمانطورکه قاسم سلیمانی امنیت راهدیه کرد به مردم ایران و منطقه شهیدسلیمانی هم  موانع امنیت،وتهدیدهای امنیت راازسرراه مردم ایران ومنطقه بردارد که آمریکا، حضورنحس اش،وفتنه های نحس ترش، بزرگترین تهدید برعلیه امنیت وآرامش مردم ایران و منطقه است...


انتهای پیام/م.ق/


| شناسه مطلب: 337309نظرات کاربران

فیلم

خبرگزاری بین المللی قدس


خبرگزاری بین المللی قدس

2017 Qods News Agency. All Rights Reserved

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.