یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ 
qodsna.ir qodsna.ir

عادی سازی حاکمان کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی

 

بدون شرح ...