یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ 
qodsna.ir qodsna.ir

نامگذاری هایی که موجب خشم و سردرگمی رژیم صهیونیستی می شد

نامگذاری تمامی 51 جمعه راهپیمایی های بازگشت در ارتباط با نمادهای انقلابی و مبارزاتی مختلف و با هدف برانگیختن اراده تظاهرکنندگان بود و بر پیام های مختلف این راهپیمایی در راستای مبارزه فلسطین علیه دشمن اشغالگر صهیونیستی تاکید داشت.

 

 

نامگذاری تمامی 51 جمعه راهپیمایی های بازگشت در ارتباط با نمادهای انقلابی و مبارزاتی مختلف و با هدف برانگیختن اراده تظاهرکنندگان بود و بر پیام های مختلف این راهپیمایی در راستای مبارزه فلسطین علیه دشمن اشغالگر صهیونیستی تاکید داشت.

 

 به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری قدس(قدسنا)، به نقل از فلسطین الیوم، نامگذاری تمامی 51 جمعه راهپیمایی های بازگشت در ارتباط با نمادهای انقلابی و مبارزاتی مختلف و با هدف برانگیختن اراده تظاهرکنندگان بود و بر پیام های مختلف این راهپیمایی در راستای مبارزه فلسطین علیه دشمن اشغالگر صهیونیستی تاکید داشت.

 

نامگذاری جمعه های بازگشت و رفع محاصره با توجه زیادی و طبق تعدادی از شاخص های ملی، سیاسی و میدانی موجود انتخاب می شد. لذا انتخاب هر اسمی بر مبنای شرایط حاکم بر عرصه فلسطین و ملت فلسطین صورت می گرفت. یکبار جمعه ها به نام شهدا نامگذاری می شد، دیگر بار به نام شهرهای فلسطین و بار دیگر به نام هدف و پیام مورد نظر هیئت عالی ملی راهپیمایی های بازگشت.

 

این نامگذاری ها نوعی از انواع مقاومت بود به نحوی که به شکل آشکاری دشمن اشغالگر صهیونیستی را به خشم می آورد و سردرگمی رژیم صهیونیستی را نشان می داد آنچنان که صرف نام این راهیپمایی ها موجب می شد تا دشمن صهیونیستی خود را برای مقابله با این راهپیمایی ها آماده کند.

 

این موج گسترده مردمی در سالگرد روز زمین در 30 مارس 2018 آغاز شد و با نزدیک شدن به اولین سالگرد خود همچنان با حرکت گسترده مردمی ادامه دارد.

 

جمعه اول : شروع آن برای زنده نگه داشتن روز زمین و خشم ملت فلسطین در پی تصمیمات دونالد ترامپ درخصوص قدس و تاکید جوانان انقلابی بر حق بازگشت بود.

جمعه (2): جمعه آتش زدن لاستیک ها؛ فلسطینیان در این جمعه اقدام به آتش زدن لاستیک ها کردند تا دود ناشی از آن پوششی در مقابل تک تیراندازان اسرائیلی مستقر در امتداد مرزهای غزه باشد.

 

جمعه(3): جمعه آتش زدن پرچم اسرائیل و برافراشتن پرچم فلسطین؛ فلسطینیان در این جمعه پرچم های اسرائیل را آتش زدند و پرچم فلسطین در اردوگاه های بازگشت برافراشته شده و تظاهرکنندگان در این جمعه اقدام به پرتاب بادباک های آتش زا به شمت اراضی اشغالی کردند.

جمعه(4): جمعه شهداء و اسراء ؛ راهپیمایی این روز با حضور گسترده و تاکید بر تداوم این حرکت تا تحقق اهداف خود در بازگشت و رفع محاصره برگزار شد.

جمعه(5): جمعه جوانان انقلابی؛ در این جمعه مشارکت فعالی از سوی جوانان صورت گرفت که در میان برافراشتن پرچم های فلسطینی و آتش زدن لاستیک ها، توانستند پس از خراب کردن بخشی از حصارهای مرزی از آن عبور کنند.

 

جمعه(6): جمعه کارگران فلسطینی؛ این جمعه بخاطر بزرگداشت کارگران به مناسبت روزشان بود که نقش مهمی در سرنوشت فلسطین و نهضت این سرزمین دارند.

جمعه(7): جمعه هشدار نسبت به جمعه آینده؛ در این روز توده مردم فلسطین دعوت کردند که این جمعه وعده گاهی برای تدارک تظاهرات« میلیونی بازگشت» باشند تا پیام محکمی را متوجه ترامپ و دیگران بکنند که نخواهند گذاشت معامله قرن اجرا شوند بلکه گام های میلیون ها فلسطینی که به سرزمین غصب شده شان بر می گردند آن را زیر پا خواهند گذاشت.

 

*تظاهرات میلیونی بازگشت؛ در این تظاهرات که دوشنبه برگزار شد بر اثر مقابله رژیم صهیونیستی با این تظاهرات 62 تن فلسطینی شهید و 3188 فلسطینی دیگر زخمی شدند.

 

جمعه (8): جمعه وفاداری به شهداء؛ و این اولین جمعه پس از جنایت رژیم صهیونیستی در حق تظاهرکنندگان مسالمت آمیزدر روز دوشنبه و سه شنبه گذشته برای زنده نگاه داشتن روز نکبت بود.

جمعه(9): پایداری با وجود محاصره؛ در طی تظاهرات این جمعه 109 فلسطینی در مرزهای نوار غزه به ضرب گلوله رژیم صهیونیستی زخمی و دچار خفگی شدند.

جمعه(10): از غزه تا حیفا... یک خون، یک سرنوشت؛ راهپیمایی این روز با راهپیمایی های صورت گرفته در حیفا همزمان شده بود که در این جمعه رزان نجار امدادگر فلسطینی به شهادت رسید.

 

جمعه(11): جمعه میلیونی قدس؛ هم زمان با روز جهانی قدس که آخرین جمعه ماه رمضان است بود.

 

جمعه(12): جمعه یاری و شفقت؛ این جمعه برای زیارت از منازل شهدا و زخمی های فلسطینی و برپایی نماز در اردوگاه های شرق نوار غزه بود.

جمعه(13): جمعه وفاداری به مجروحان؛ در این جمعه ده ها فلسطینی بر اثر اصابت گلوله و گازهای اشک آور توسط نیروهای رژیم اشغالگر صهیونیستی زخمی شدند.

جمعه(14): از غزه تا کرانه.. یک خون یک سرنوشت؛ راهپیمایی این جمعه تاکید بر وحدت ملت فلسطین در مواجهه با رژیم اشغالگر صهیونیستی داشت.

جمعه(15): وحدت برای شکست توافق قرن و رفع محاصره؛ راهپیمایی این جمعه تاکید بر رد تمامی تلاش های امریکا و اسرائیل و برخی کشورهای عربی داشت. همچنین تاکید براینکه قدس پایتخت ابدی فلسطین با تمامی مقدسات اسلامی و مسیحی آن باقی خواهد ماند.

جمعه(16): جمعه وفاداری به خان الاحمر؛ راهپیمایی این روز برای حمایت از ایستادگی اهالی خان الاحمر در مواجهه با رژیم اشغالگر صهیونیستی و خواستار اجرای حق بازگشت برگزار شد.

جمعه(17): جمعه توطئه علیه حقوق آوارگان بی نتیجه است؛ راهپیمایی این روز به حق آوارگان فلسطینی تاکید داشت.

جمعه(18): جمعه کودکان شهید ما؛ راهپیمایی این جمعه در وفاداری به معصومیت این کودکان فلسطینی بود که هدف  نیروهای اسرائیل قرار گرفتند و هم عهدی با آنها برای ادامه مبارزه تا محقق شدن اهداف ملت فلسطین برای بازگشت، آزادی و استقلال.

 

جمعه(19): جمعه وفاداری به شهید قدس؛ راهپیمایی این جمعه به منظور تکریم و بزرگداست شهید محمدطارق یوسف، برگزار گشت که مجری عملیات قهرمانانه در شرق قدس بود که منجر به کشته شدن یک صهیونیست و زخمی شدن دونفر دیگر شد.

جمعه(20): جمعه آزادی و زندگی؛ راهپیمایی این روز شاهد شهادت عبدالله قططی امدادگر فلسطینی در شرق رفح و مشارکت گسترده ای از طیف های مختلف فلسطینیان بود.

 

جمعه(21): جمعه قیام برای قدس و مسجد الاقصی؛ این جمعه تاکید بر حق ملت فلسطین در مقاومت و تمسک به قدس به عنوان پایتخت فلسطین داشت.

جمعه(22): جمعه وفاداری به امدادگران و خبرنگاران، این جمعه شاهد مشارکت عظیم فلسطینیان و پرتاب بالن ها و بادبادکهای آتش زا به سمت شهرک های صهیونیست نشین بود.

جمعه(23): جمعه ادامه راهپیمایی ها؛ راهپیمایی این جمعه چالشی برای رژیم صهیونیستی بود که سعی در شکست این حرکت داشت.

جمعه(24): جمعه برخلاف میل ترامپ بازمی گردیم؛ راهپیمایی این جمعه اشاره ای به اعتراض فلسطینیان به تصمیم ترامپ مبنی بر توقف کمک های مالی آنروا داشت.

جمعه(25): جمعه مقاومت گزینه ماست؛ برگزاری راهپیمایی این روز همزمان با گذشت 25 سال از توافق اسلو بود.

جمعه(26): جمعه شکست محاصره غزه؛ این جمعه تاکید بر این داشت که مردم فلسطین خواهان شکست محاصره غزه در همه ابعاد هستند.

جمعه(27): جمعه انتفاضه الاقصی؛ این جمعه شاهد جمعیت و حرکت گسترده مردمی بود که طی راهپیمایی های این روز 7 فلسطینی شهید و بیش از 500 فلسطینی نیز زخمی شدند.

جمعه(28): جمعه ثبات و ایستادگی؛ در این روز مشارکت گسترده ای از سوی فلسطینیان صورت گرفت و طی آن فارس سرساوی (12ساله) به شهادت رسید.

جمعه(29): جمعه انتفاضه قدس؛ برگزاری راهپیمایی این جمعه در وفاداری به قهرمانان مقاومت بود که در دفاع از قدس به شهادت رسیدند و تاکید بر این داشت که قدس پایتخت ابدی فلسطین است.

جمعه(30): جمعه قیام غزه و اتحاد کرانه؛ برگزاری راهپیمایی این جمعه برای مواجهه با رژیم اشغالگر صهیونیستی و محاصره غزه و طرح سازش و حفاظت از ایستادگی ملت و مقدسات آن صورت گرفت.

 

جمعه(31): جمعه غزه مقاوم تسلیم نمی شود

جمعه(32): جمعه نابودی وعده شوم؛ راهپیمایی این جمعه تاکید بر حق بازگشت داشت که با سالگرد اعلامیه ننگین بالفور همزمان شده بود.

جمعه(33): جمعه راهپیمایی ها ادامه دارد؛

جمعه(34): جمعه عادی سازی جنایت و خیانت است؛ راهپیمایی این روز در اعتراض به شتابزدگی سازمان های عربی در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی صورت گرفت.

جمعه(35): جمعه مقاومت ما را متحد و پیروز می کند؛ تاکید این جمعه برتوان گزینه مقاومت به وحدت همگانی برای محقق کردن اهداف ملت فلسطین در آزادی و بازگشت بود.

جمعه(36): جمعه حمایت بین المللی از فلسطین؛ راهپیمایی این جمعه با روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین که روز صدور قطعنامه تقسیم در سال 1947 است همزمان شده بود.

جمعه(37): جمعه انتفاضه بزرگ سنگ ؛ راهپیمایی این جمعه نیز مقارن با اولین انتفاضه فلسطینیان در سال 1978 بود و بر تداوم مسیر مقاومت و جهاد و ادامه راهپیمایی های بازگشت تا زمان تحقق اهداف آن تاکید داشت.

 

جمعه(38): جمعه مقاومت حق قانونی است؛ این جمعه تاکید بر قانونی بودن مقاومت و اجتماع بر سر آن در مواجهه با توطئه های و طرح هایی که آن را هدف گرفته داشت.

جمعه(39): جمعه وفاداری به قهرمانان مقاومت؛ این جمعه بر اجتماع فلسطینیان پیرامون مردم کرانه باختری تاکید می کرد که در حال مقاومت و ایستادگی در مقابل جنایت های رژیم صهیونیستی هستند.

جمعه(40): جمعه از حق زندگی باعزت خود نمی گذریم؛

 

جمعه(41): جمعه مبارزه با عادی سازی روابط؛ راهپیمایی این روز در مخالفت با جنایت عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی صورت گرفت و تاکید بر گزینه تحریم کامل رژیم صهیونیستی داشت.

جمعه(42): جمعه ایستادگی ما محاصره را خواهد شکست؛

جمعه(43): جمعه وحدت راه پیروزی؛ این جمعه تاکید بر اهمیت وحدت در مسیر مبارزه با رژیم اشغالگر صهیونیستی داشت و این جمعه شاهد مشارکت گسترده فلسطینیان بود.

جمعه(44): جمعه جنایت محاصره توطئه ای نابخشودنی

جمعه (45): جمعه اسرای ما تنها نیستند؛ راهپیمایی های این جمعه در اعلام همبستگی و وفاداری به اسرای قهرمان در زندان های اسرائیلی برگزار شد.

جمعه(46): جمعه برای پایان محاصره سازش نمی کنیم

جمعه(47): جمعه غزه هرگز شکست نمی خورد

جمعه(48): جمعه اعلام وفاداری با شهدای حرم ابراهیمی؛ راهپیمایی های این جمعه در سالروز کشتار حرم ابراهیمی به فرماندهی باروخ گولدشتاین جنایتکار یهودی بود.

جمعه(49): جمعه باب الرحمة؛ راهپیمایی های این جمعه برای بیان گرامیداشت فلسطین اشغالی، شهر قدس و مسجد الاقصی صورت گرفت.

جمعه(50): جمعه زنان فلسطینی؛ این جمعه با روز جهانی زن همزمان شده بود و به منظور تقدیر از ایستادگی زنان فلسطینی و اعلام وفاداری به مبارزات آنها برگزار شد.

جمعه (51): جمعه راهپیمایی ها انتخاب ماست؛ تظاهرات این جمعه تاکیدی بر تمسک به راهپیمایی های بازگشت در کنار دیگر روش های مقاومت برای شکست محاصره بود.

 


| شناسه مطلب: 326508نظرات کاربران

فیلم

خبرگزاری بین المللی قدس


خبرگزاری بین المللی قدس

2017 Qods News Agency. All Rights Reserved

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.