سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ 
qodsna.ir qodsna.ir

دیدار صمیمانه حسین زاده معاون سیاسی استاندار خوزستان با رئیس و دیبرکل جمعیت دفاع ازملت فلسطین

دیدار صمیمانه حسین زاده معاون سیاسی استاندار خوزستان با رئیس و دیبرکل جمعیت دفاع ازملت فلسطین