جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹ 
qodsna.ir qodsna.ir

حضور فعال دفتر جمعیت دفاع از ملت فلسطین استان خوزستان در نمایشگاه قرآن و عترت

حضور فعال دفتر جمعیت دفاع از ملت فلسطین استان خوزستان در نمایشگاه قرآن و عترت