پنج‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹ 
qodsna.ir qodsna.ir
اینفوگرافی/

چه مساحتی از مرزهای مشترک لبنان و سوریه در اشغال داعش است؟

قدسنا: نیروهای ارتش سوریه و مقاومت حزب الله از شروع عملیات، 270 کیلومتر مربع را از لوث وجود عناصر تروریستی محاصره شده در منطقه پاکسازی کرده اند. در حال حاضر فقط 40 کیلومتر مربع از قلمون غربی و مرزهای مشترک لبنان در اشغال تروریست های داعش است.


به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)، بیش از یک هفته از عملیات نیروهای ارتش سوریه و رزمندگان جبهه مقاوت حزب الله برای پاکسازی مناطق تحت اشغال گروه تروریستی داعش در قلمون غربی ( مرزهای مشترک غرب استان دمشق با لبنان) می گذرد.

نیروهای ارتش سوریه و مقاومت حزب الله از شروع عملیات، 270 کیلومتر مربع را از لوث وجود عناصر تروریستی محاصره شده در منطقه پاکسازی کرده اند. در حال حاضر فقط 40 کیلومتر مربع از قلمون غربی و مرزهای مشترک لبنان در اشغال تروریست های داعش است.

از سویی دیگر در خاک لبنان هم عملیات علیه گروه تروریستی داعش در جریان است و تاکنون 120 کیلومتر مربع به کنترل ارتش این کشور درآمده است؛ در این عملیات هم نیروهای مقاومت حزب الله مشارکت دارند.

به گزارش خبرگزاری قدس، در حال حاضر در شرق لبنان و مناطق « جرود رآس بعلبک و جرود القاع» فقط مساحتی نزدیک به 20 کیلومتر مربع در اشغال عناصر تروریستی داعش است. با تکمیل پاکسازی ها در قلمون غربی سوریه و مناطق شرقی لبنان، مرزهای مشترک این دو کشور از لوث وجود تروریست های داعش آزاد می شود.