در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ 
qodsna.ir qodsna.ir
  • لوح-ایستاده در غبار
   لوح-ایستاده در غبار
  • سخن نگاشت-غلط میکنید جناب ترامپ
   سخن نگاشت-غلط میکنید جناب ترامپ
  • عراق و لبنان ؛ فرا تر از اعتراض
   عراق و لبنان ؛ فرا تر از اعتراض
  • لوح شرط نابودی اسرائیل در کمتر از 25 سال
   لوح شرط نابودی اسرائیل در کمتر از 25 سال
  • حقیقت نتایج انتخابات رژیم اسرائیل لوح
   حقیقت نتایج انتخابات رژیم اسرائیل لوح
  • گفتگوی اختصاصی قدسنا با پدر «محمد الدره» کودک شهید فلسطینی 2
   گفتگوی اختصاصی قدسنا با پدر «محمد الدره» کودک شهید فلسطینی 2
  • صبح امروز در یورش نظامیان صهیونیست رخ داد؛

تخریب یک واحد مسکونی و 6 واحد تجاری فلسطینی‌ها در قدس + فیلم 2
   صبح امروز در یورش نظامیان صهیونیست رخ داد؛ تخریب یک واحد مسکونی و 6 واحد تجاری فلسطینی‌ها در قدس + فیلم 2
  • وزارت مهاجرت رژیم صهیونیستی اذعان کرد:

کاهش چشمگیر مهاجرت به فلسطین اشغالی در سال 2020 کارشناسان صهیونیست هشدار دادند 2
   وزارت مهاجرت رژیم صهیونیستی اذعان کرد: کاهش چشمگیر مهاجرت به فلسطین اشغالی در سال 2020 کارشناسان صهیونیست هشدار دادند 2
  • وزارت مهاجرت رژیم صهیونیستی اذعان کرد:

کاهش چشمگیر مهاجرت به فلسطین اشغالی در سال 2020 کارشناسان صهیونیست هشدار دادند 3
   وزارت مهاجرت رژیم صهیونیستی اذعان کرد: کاهش چشمگیر مهاجرت به فلسطین اشغالی در سال 2020 کارشناسان صهیونیست هشدار دادند 3
  • وزارت مهاجرت رژیم صهیونیستی اذعان کرد:

کاهش چشمگیر مهاجرت به فلسطین اشغالی در سال 2020 کارشناسان صهیونیست هشدار دادند 2
   وزارت مهاجرت رژیم صهیونیستی اذعان کرد: کاهش چشمگیر مهاجرت به فلسطین اشغالی در سال 2020 کارشناسان صهیونیست هشدار دادند 2