صفحه اصلی خبر خبر شماره :69254
تغییر نگاه راهبردی آمریکا از خاورمیانه به آسیای شرقی/ ایجاد اجماع بین المللی علیه اسرائیل اهمیت دارد 11:01 | 11\10\1395

یازدهمین کمیسیون سیاسی جمعیت دفاع از ملت فلسطین با محورهای قطعنامه اخیر شورای امنیت ضد شهرک های صهیونیست، مواضع جدید ترکیه در قبال سوریه به ویژه پس از آزادی حلب و روابط آمریکا با اسرائیل و عربستان برگزار شد.به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)، یازدهمین جلسه کمیسیون سیاسی جمعیت دفاع از ملت فلسطین عصر روز چهارشنبه هشتم دی ماه برگزار گردید. در ابتدای این جلسه کارشناسان و شخصیتهای حاضر تحلیل خود را در قبال قطعنامه 2334 شورای امنیت علیه شهرک سازی رژیم صهیونیستی ارائه داده و برآیندهای عملی آن را بررسی کردند.

ایجاد اجماع بین المللی علیه اسرائیل اهمیت دارد
«حسین رویوران» رئیس کمیسیون سیاسی جمعیت دفاع از ملت فلسطین در ابتدای این نشست تاکید کرد: قطعنامه 2334 شوراي امنيت سازمان ملل متحد دقيقا پس از پيروزي ارتش سوريه و متحدانش بر تروريست هاي تكفيري در حلب ونااميدي دولت هاي غربي از دست يابي به اهداف ايجاد بحران جنگ تروريست ها عليه دولت سوريه مطرح و تصويب مي شود. همچنين اين قطعنامه در آخرين روزهاي دولت فعلي امريكا يعني دولت اوباما ارائه شد كه با راي ممتنع امريكا به آن و با 14 راي مثبت به تصويب رسيد. تصويب اين قطعنامه از نظر بسياري از كارشناسان يك تحول رفتاري در سياست هاي دولت ايالات متحده امريكا محسوب مي شود. زيرا از سال 1967 كه در جنگ 6 روزه اين بخش از سرزمين هاي فلسطين به اشغال رژيم صهيونيست ها در آمد، علي رغم اينكه بر اين منطقه كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو حاكم بود و است، دولت امريكا كليه قطعنامه هايي كه اسرائيل را ملزم به تخليه اين مناطق و يا در ايجاد تغييرات در بافت اجتماعي و جمعيتي و هويتي و تاريخي و غيره در كرانه باختري رود اردن محكوم مي كرد، اين قطعنامه ها را وتو مي كرد. تنها در سال 1972 بود كه يك قطعنامه را وتو نكرد.

وی افزود:  پيش نويس قطعنامه 2334 ابتدا از سوي دولت مصر كه به نمايندگي از دولت هاي عربي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد به عنوان عضو غير دائم حضور دارد، تهيه و پيشنهاد شده بود. اما اسرائيل به دولت مصر فشار وارد كرد تا اين پيشنويس را پس بگيرد و سرانجام از دونالد ترامپ رئيس جمهور آينده امريكا درخواست كرد تا از مصر بخواهد كه از ارائه اين پيش نويس خودداري كند. دونالد ترامپ با طي تماسي با السيسيرئيس حكومت مصر وي را وادار به پس گرفتن پيش نويس خود كرد كه دولت مصر هم در نهايت ذلت و زبوني در برابر تهديدات ترامپ عقب نشيني كرد و اعلام كرد كه از ارائه پيش نويس خود در شوراي امنيت خودداري خواهد كرد.

رویوران در ادامه بیان داشت: پس از عقب نشيني مصر كشورهاي سنگال، مالزي، ونزوئلا و نيوزلند پيش نويس پيشنهادي مصر را با نام خودشان به شوراي امنيت ارائه دادند. كشورهاي عربي در نهايت زبوني عقب نشيني كردند و حتي با خيانت به ارمان فلسطين با رژيم صهيونيستي هم پيمان شده و در صدد رسمي سازي روابط هستند اما دو كشور مسلمان غير عربي يعني سنگال و مالزي و دو كشور غير مسلمان يعني نيوزلند و ونزئولا با كمال حريت پيشتاز اين اقدام شدند و با اين اقدام موجب شرم ساري بيشتر كشورهاي عربي شدند كه پشت فلسطين را خالي كردند. دولت امريكا در آغاز درصدد بود تا به اين پيشنهاد راي منفي بدهد اما بعد از انجام تغييراتي جزئي راي خود را به ممتنع برگرداند و 14 كشور ديگر عضو هم به پيشنهاد راي مثبت داده و قطعنامه 2334 به تصويب رسيد.

وی افزود: رژيم صهيونيستي پس از تصويب قطعنامه سفراي خود را از نيوزلند و سنگال فراخواند( مالزي و ونزوئلا با اسرائيل رابطه ندارند). نتانياهو كه در عين حال كه نخست وزير است مسئوليت وزارت امور خارجه رژيم صهيونيستي را نيز خود بر عهده دارد، سفراي پنج كشور عضو دائم شوراي امنيت در اسرائيل را به نخست وزيري احضار كرد و با سخنان  توهين آميز و به زعم خود آنان را توبيخ كرد كه اين رفتار توهين آميز نتانياهو كه به جاي اعلام اعتراض رژيم صهيونيستي، اين سفرا را كه نماينده مردم و رئيس دولت هاي خود هستند را مورد اهانت قرار داده و توبيخ كند بدون پاسخ نخواهد ماند.