صفحه اصلی خبر خبر شماره :68861
آماری تکان دهنده از بیکاری جوانان فلسطینی 12:50 | 10\09\1395

نتایج گزارش دفتر مرکزی آمار فلسطین از افزایش شدید بیکاری میان جوانان فلسطینی در سایه اشغالگری رژیم صهیونیستی حکایت دارد.به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، دفتر مرکزی آمار فلسطین در این گزارش جزئیات جدیدی از بیکاری در بین جوانان فلسطینی را منتشر کرده است.

بنابراین گزارش در سال ۲۰۱۵ جوانان فلسطینی ۳۰ درصد از کل جمعیت فلسطینی ها را تشکیل داده اند. میزان بیکاری در بین جوانان غزه به ۵۰.۶ و در بین جوانان کرانه باختری به ۲۲.۵ رسیده که  در مجموع میانگین ۳۲.۳ درصدی را به ثبت رسانده است.

بر این اساس میانگین بیکاری در بین جوانان فلسطینی بالاترین میانگین را در بین کشورهای منطقه دارد.

برخی آمار تکان دهنده در این گزارش به این شرح است:

- ۲۱.۵ درصد از جوانان فلسطینی هیچ دوره آموزشی و درسی نگذرانده اند.
- ۴۲.۹ درصد از جوانان داری دیپلم بدون شغل مانده اند.
- ۸۱.۶ درصد از جوانان فلسطینی مشغول به کار از قراردادهای کاری موقت برخوردارند.
- ۵۴.۸ درصد از جوانان فلسطینی  بیکاری های طولانی مدت داشته اند.

تمام/م.ت/28