صفحه اصلی خبر خبر شماره :69304
 • نشست خبری نوری مالکی معاون رییس جمهوری عراق
  نشست خبری نوری مالکی معاون رییس جمهوری عراق
 • نشست خبری نوری مالکی معاون رییس جمهوری عراق
  نشست خبری نوری مالکی معاون رییس جمهوری عراق
 • نشست خبری نوری مالکی معاون رییس جمهوری عراق
  نشست خبری نوری مالکی معاون رییس جمهوری عراق
 • نشست خبری نوری مالکی معاون رییس جمهوری عراق
  نشست خبری نوری مالکی معاون رییس جمهوری عراق
 • نشست خبری نوری مالکی معاون رییس جمهوری عراق
  نشست خبری نوری مالکی معاون رییس جمهوری عراق
 • نشست خبری نوری مالکی معاون رییس جمهوری عراق
  نشست خبری نوری مالکی معاون رییس جمهوری عراق
 • نشست خبری نوری مالکی معاون رییس جمهوری عراق
  نشست خبری نوری مالکی معاون رییس جمهوری عراق
 • نشست خبری نوری مالکی معاون رییس جمهوری عراق
  نشست خبری نوری مالکی معاون رییس جمهوری عراق
 • نشست خبری نوری مالکی معاون رییس جمهوری عراق
  نشست خبری نوری مالکی معاون رییس جمهوری عراق
 • نشست خبری نوری مالکی معاون رییس جمهوری عراق
  نشست خبری نوری مالکی معاون رییس جمهوری عراق
 • نشست خبری نوری مالکی معاون رییس جمهوری عراق
  نشست خبری نوری مالکی معاون رییس جمهوری عراق
 • نشست خبری نوری مالکی معاون رییس جمهوری عراق
  نشست خبری نوری مالکی معاون رییس جمهوری عراق
 • نشست خبری نوری مالکی معاون رییس جمهوری عراق
  نشست خبری نوری مالکی معاون رییس جمهوری عراق
 • نشست خبری نوری مالکی معاون رییس جمهوری عراق
  نشست خبری نوری مالکی معاون رییس جمهوری عراق

نشست خبری نوری مالکی معاون رییس جمهوری عراق (گزارش تصویری) 11:01 | 14\10\1395

نوری مالکی نخست وزیر سابق، معاون رییس جمهور و دبیر کل حزب الدعوه عراق در یک نشست خبری که دوشنبه در تهران برگزار شد، شرکت کرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.