صفحه اصلی خبر خبر شماره :52116
"فقط اسراییلی ها از این مسیر عبور می کنند" 11:26 | 16\01\1394

دراین فیلم به خوبی نشان داده می شود که در این مناطق قوانین نژادپرستانه رژیم صهیونیستی به طور علنی و در خیابان های سرزمینی که صاحبان اصلی آن فلسطینی ها هستند اجرا می شود.به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از سایت خبری اسکوپ، فیلمی منتشر شده است که بدون هیچ توضیح اضافه ای، خود گویایی آپارتایدی است که توسط  رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی و کرانه باختری، در حال اجراست.

دراین فیلم به خوبی نشان داده می شود که در این مناطق قوانین نژادپرستانه رژیم صهیونیستی به طور علنی و در خیابان های سرزمینی که صاحبان اصلی آن فلسطینی ها هستند اجرا می شود. در این فیلم نظامیان صهیونیستی از ورود فلسطینی ها از معابر جلوگیری می کند و آنها را وادار می کنند که از بیراهه که مملو از زباله است عبور کنند و این تنها گوشه ای کوچک از آپارتاید رژیم صهیونیستی است.

در زیر گفتگوی میان نظامیان اسراییلی و یک عابر پیاده فلسطینی آمده است.

نظامی اسراییلی: آیا تو فلسطینی هستی؟

عابر پیاده فلسطینی: بله من فلسطینی هستم.

نظامی اسراییلی: فقط اسراییلی ها باید از این مسیر عبور کنند!

عابر پیاده فلسطینی: پس آن زن که در حال رد شدن است چه؟
نظامی اسراییلی: او اسراییلی (یهودی) است، تو نباید به او کاری داشته باشی.

این گفتگو در کرانه باختری صورت گرفته است، مکانی که توسط اسراییلی ها سال هاست اشغال و غارت شده است.