صفحه اصلی خبر خبر شماره :48684
نماهنگ روز جهانی علی‌اصغر(ع)؛ روز مرگ بر اسرائیل 11:56 | 10\08\1393

چند ماه از جنگ خونین غزه میگذرد ولی هنوز داغمان از کشتار وحشیانه کودکان مظلوم غزه تازه است. به بهانه روز علی اصغر، از آنها یادی می کنیم.خبرگزاری قدس (قدسنا):

چند ماه از جنگ خونین غزه میگذرد ولی هنوز داغمان از کشتار وحشیانه کودکان مظلومان تازه است. به بهانه روز علی اصغر (ششم محرم)، بر آن شدیم که از کودکان شهیدمان در غزه یادی کنیم.

علی اصغر(ع) نماد تمام کودکانی است که در تاریخ قربانی جور و ستم ظالمان شده اند.علی اصغر(ع) نماد مظلومیت جبهه حق است و حرمله نماد تمام کسانی است که انسانیت را نشانه گرفته اند. حرمله نماد تمام سفاکان و جباران تاریخ است.

امسال در روز علی اصغر(ع) از تمامی کودک کشان تاریخ اعلام برائت میکنیم.

در نماهنگی که مشاهده خواهید کرد روز علی اصغر، روز برائت از کودک کشان تاریخ و روز مرگ بر اسراییل خوانده می شود.

این نماهنگ توسط اتحادیه بین‌المللی امت واحده تهیه شده و در اختیار خبرگزاری قدس (قدسنا) قرار گرفته است.