صفحه اصلی خبر خبر شماره :33757
مردم ازامریکائیها ناراضیند 15:31 | 24\12\1391

هرطرح وبرنامه ای که ازسوی اوبامابرخلاف خواسته مردم فلسطین طرح شود مطمئنا باشکست روبرو خواهدشد.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی براعتراض ملتهای منطقه نسبت به سیاستهای خصمانه امریکا تاکید کرد. "محمد حسن آصفری " در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری قدس (قدسنا) با اشاره به سفر رئیس جمهوری امریکا به سرزمینهای اشغالی فلسطین افزود : ما در هفته گذشته تور سیاسی جان کری وزیر امور خارجه امریکا به 9 کشور منطقه را شاهد بودیم که در حقیقت وی برای دیدبانی و بررسی شرایط منطقه و فراهم کردن مقدمات سفر رئیس جمهوری امریکا به خاورمیانه آمده بود.
وی در ادامه به نارضایتی ملتها ازسفر مقامات امریکائی به منطقه اشاره کرد و گفت : در سفر جان کری به منطقه ما شاهد بودیم مردم بویژه مردم مصر با این سفر مخالفت کردند و برخی از گروههای مصری نیز نسبت به این سفر اعتراض داشتند که این نشانده این است که امروز ملتهای منطقه نسبت به سیاستهای خصمانه امریکا اعتراض دارند . عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجل شورای اسلامی با اشاره به ناتوانای کشورهای غربی بویژه امریکا در تصمیم گیری درباره ملت فلسطین افزود : هرگونه طرح و ایده ای که در ان مطالبات ملت فلسطین لحاظ نشود محکوم به شکست است و امروز خواسته ملت فلسطین برگزاری انتخابات آزاد با حضور همه فلسطینیان است . آصفری تاکید کرد : بر این اساس هر طرح و برنامه ای از سوی اوباما در سفر به سرزمینهای اشغالی که بر خلاف خواسته مردم فلسطین طرح شود مطمئنا باشکست روبرو خواهدشد.