صفحه اصلی خبر خبر شماره :33754
تقویت اسرائیل ومخالفین سوری 14:26 | 24\12\1391

با نگاهی به سردمداران امریکائی وتوطئه هایی که بنام پیمانهای صلح برای فلسطین اجراکرده اند.
درمیابیم که آنها قادر به حل مشکل نیستند.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت که دولتمردان امریکائی همواره سیاستهای خائنانه ای نسبت به ملت فلسطین داشته اند .
حجت الاسلام میر قسمت موسوی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری قدس (قدسنا) افزود:مردم منطقه با نگاهی به پیشینه تاریخی سردمداران امریکائی و نقشه هاو توطئه هایی که بنام پیمانهای صلح از آغاز اشغالگری صهیونیستها برای ملت فلسطین طراحی کرده اند،درخواهند یافت که آنها اگر قادر به حل مشکل فلسطین بودند پیش از اینها باید این اتفاق میافتاد .
وی در ادامه به کارنامه سیاه بریخی دولتمردان فلسطین در پرونده فلسطین اشاره کرد و گفت : آنها بر خلاف ادعایی که دارند عملکرد خائنانه ای در قبال ملت فلسطین داشته اند و اساسا با مشروعیت بخشیدن به رژیم صهیونیستی ریشه های اختلاف را در منطقه گستراندند .
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی رویکرد سیاست خارجی اوباما را استمرار مسیر دولتمردان پیشین امریکائیی در حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی توصیف و تصریح کرد :اوباما که در دوره اول ریاست جمهوری خود ادعاهایی درباره "تغییر"مطرح میکرد نه تنها به وعده های خود عمل نکرد و نتوانست تغییری دروضعیت فلسطینیان ایجاد کند بلکه کل خاورمیانه راباخطر شعله ور شدن روبرو کرده است.
وی تاکید کرد : سفر اوباما به منطقه به غیر از اینکه بر مشکلات منطقه می افزاید هیچ دستاورد دیگری نخواهد داشت و ما به این سفرها امیدی نداریم که بتواندبه حل مشکلات منطقه بیانجامد بلکه در جهت تقویت صهیونیستها به خاطر ضعفهای این رژیم پس از بیداری اسلامی و همچنین حمایت از مخالفین دولت سوریه است .