صفحه اصلی خبر خبر شماره :33741
سفراوباماپیام آورتنش ومداخله 11:24 | 24\12\1391

راهبرد اصلی سیاست خارجی امریکا حفظ امنیت رژیم اشغالگر قدس است و از ابراز آن هیچ ابائی ندارند.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سفر رئیس جمهوری امریکا را پیام آور تنش و درگیری و مداخله در منطقه توصیف کرد .
"سیدحسین نقوی حسینی" در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری قدس (قدسنا) با اشاره یه سفر رئیس جمهوری امریکا به سرزمینهای اشغالی فلسطین افزود : با توجه به دیدگاهی که امریکائیها نسبت به تحولات منطقه دارند ، ما در هدفهای اوباما در سفر به منطقه اهداف صلح آمیز و پیام آور همگرایی منطقه ای نمی بینیم .
وی اظهارداشت: راهبرد اصلی سیاست خارجی امریکا حفظ امنیت رزیم اشغالگر قدس است و از ابراز آن هیچ ابائی ندارند و صراحتا ان را اعلام می کند . سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد : ما سفر اوباما را سفری همگرایانه و دارای پیام صلح و دوستی نمی بینیم بلکه پیام آور جنگ و تنش و درگیری و مداخله در منطقه تلقی می کنیم .