qodsna.ir

پیروزی فلسطین در نبرد اراده ها

«گروه تحلیل و تفسیر قدسنا»

 

خبرگزاری قدس (قدسنا)

 

هشام  ابوهواش جوان اسیر فلسطینی که در اعتراض به شرایط بازداشت اداری 141 روز قبل دست به اعتصاب غذا زده بود، نهایتا پس از صدور حکم آزادی اش به اعتصاب خود پایان داد.


به اسارت درآوردن فلسطینیان یکی از اهداف راهبردی صهیونیست ها برای تحمیل شرایط اشغالگرانه خود بر جامعه فلسطین و تسلیم کشاندن آنها است. به همین دلیل موضوع اسرا برای جامعه فلسطین و گروه های مقاومت (خودگردانی و ابومازن مستثنی است) از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.


روند تحولات در معادله فی مابین جامعه فلسطین و محور مقاومت با دشمن صهیونیستی نشان می دهد که مقاومت و جامعه فلسطین آماده پرداختن هر هزینه ای در صیانت از اسیران فلسطینی و حفظ عزت و کرامت آنها و نیز آزاد سازی آنها هستند.


البته اسیران فلسطینی هم منفعل نبوده و نقش پر رنگی را در کنار ایثار جامعه فلسطین و تلاش های محور مقاومت بر عهده گرفته اند. به همین دلیل طی سال های اخیر شاهد تلاش های همپوشانی میان اسرا و جامعه فلسطین و مقاومت هستیم.


به این معنی که جامعه فلسطین آزادی اسیران خود را مطالبه می کند و مقاومت نیز با تعریف معادلات جدید به نوعی روند تحقق این مطالبات را تضمین می کند و اسیران فلسطینی نیز گاه به صورت جمعی و گاه فردی با اعتصاب غذا نقش خود را در این فرایند بر عهده می گیرند. در واقع اسیران انتفاضه ای را با عنوان «انتفاضه شکم های خالی» راه انداخته اند و از این طریق معادله سختی را بر رژیم صهیونیستی تحمیل کرده اند.


از زمان شروع اعتصاب غذا از سوی ابوهواش مقاومت هشدارهای تندی را به رژیم صهیونیستی مخابره کرد مانند آزمایش موشکی که در چند مرحله انجام شد و رزمآیش «رکن شدید 2» همچنین آزمایش موشک های ضد بالگرد و پهپاد نیز پرتاب شدن 3 موشک به سمت تل آویو و یافا ( هرچند حماس اعلام کرد که پرتاب تعمدی نبوده و رعد و برق عامل آن بوده است!) در واقع نمایش اراده و جدیت غزه در حمایت از ابو هواش بود. همزمان با این تحرکات در غزه شاهد افزایش تحرکات ضد صهیونیستی در قدس، کرانه باختری و اراضی اشغالی بودیم که با توجه به خیزش یکپارچه فلسطینیان در ماه مه 2021 (اردیبهشت 1400) مشخص بود که جامعه فلسطین آماده تکرار آن تجربه است.


در واقع آزادی ابو هواش نتیجه مجموعه این اقدامات هماهنگ از سوی جامعه فلسطینی (تاکید مجدد که خودگردانی و ابومازن مستثنی هستند!) بوده است و جامعه فلسطین در نبرد اراده ها دشمن صهیونیستی را شکست داده است.

 

یادداشت: ایرج سبقتی