qodsna.ir

سبسطیه؛ شهر تاریخی فلسطینی ها تحت حصار اشغالگران

 

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)، منطقه سبسطیه یکی از مناطق تاریخی و باستانی فلسطین است که در شهر نابلس در شمال کرانه باختری قرار دارد.

 

سبسطیه؛ شهر تاریخی فلسطینی ها تحت حصار اشغالگران 2

سبسطیه؛ شهر تاریخی فلسطینی ها تحت حصار اشغالگران 3

سبسطیه؛ شهر تاریخی فلسطینی ها تحت حصار اشغالگران 4

سبسطیه؛ شهر تاریخی فلسطینی ها تحت حصار اشغالگران 5

سبسطیه؛ شهر تاریخی فلسطینی ها تحت حصار اشغالگران 6

سبسطیه؛ شهر تاریخی فلسطینی ها تحت حصار اشغالگران 7

سبسطیه؛ شهر تاریخی فلسطینی ها تحت حصار اشغالگران 9
انتهای پیام/م.ت/

 


| شناسه مطلب: 359599