qodsna.ir qodsna.ir

52 سال پیش در قدس شریف چه گذشت؟ مسجدالاقصی در آتش فتنه صهیونیست‌ها

52 سال پیش صهیونیست‌ها در یک جنایت بزرگ، مسجد الاقصی را به آتش کشیدند، این آتش سوزی با واکنش کشورهای اسلامی همراه شد.

 

خبرگزاری قدس (قدسنا)،  52 سال پیش صهیونیست‌ها در یک جنایت بزرگ، مسجد الاقصی را به آتش کشیدند، این آتش سوزی با واکنش کشورهای اسلامی همراه شد.

 

در اینجا تصاویری از این جنایت و نیز تجاوزاتی را مشاهده می کنید که اخیرا  به این مسجد با هدف حذف نماد های اسلامی و در راس آن حرم شریف قدس از جغرافیای فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی انجام می شود. در آتش سوزی سال 1348 (1969)  به قبله اول مسلمانان آسیب هایی جدی وارد آمد.

 

51 سال پیش در قدس شریف چه گذشت؟مسجدالاقصی در آتش فتنه صهیونیست‌ها (تصاویر) 2

51 سال پیش در قدس شریف چه گذشت؟مسجدالاقصی در آتش فتنه صهیونیست‌ها (تصاویر) 19

51 سال پیش در قدس شریف چه گذشت؟مسجدالاقصی در آتش فتنه صهیونیست‌ها (تصاویر) 18

51 سال پیش در قدس شریف چه گذشت؟مسجدالاقصی در آتش فتنه صهیونیست‌ها (تصاویر) 13

51 سال پیش در قدس شریف چه گذشت؟مسجدالاقصی در آتش فتنه صهیونیست‌ها (تصاویر) 21

51 سال پیش در قدس شریف چه گذشت؟مسجدالاقصی در آتش فتنه صهیونیست‌ها (تصاویر) 16

51 سال پیش در قدس شریف چه گذشت؟مسجدالاقصی در آتش فتنه صهیونیست‌ها (تصاویر) 5

51 سال پیش در قدس شریف چه گذشت؟مسجدالاقصی در آتش فتنه صهیونیست‌ها (تصاویر) 6

51 سال پیش در قدس شریف چه گذشت؟مسجدالاقصی در آتش فتنه صهیونیست‌ها (تصاویر) 3


51 سال پیش در قدس شریف چه گذشت؟مسجدالاقصی در آتش فتنه صهیونیست‌ها (تصاویر) 9
 

51 سال پیش در قدس شریف چه گذشت؟مسجدالاقصی در آتش فتنه صهیونیست‌ها (تصاویر) 7


51 سال پیش در قدس شریف چه گذشت؟مسجدالاقصی در آتش فتنه صهیونیست‌ها (تصاویر) 451 سال پیش در قدس شریف چه گذشت؟مسجدالاقصی در آتش فتنه صهیونیست‌ها (تصاویر) 8

51 سال پیش در قدس شریف چه گذشت؟مسجدالاقصی در آتش فتنه صهیونیست‌ها (تصاویر) 11

51 سال پیش در قدس شریف چه گذشت؟مسجدالاقصی در آتش فتنه صهیونیست‌ها (تصاویر) 17

51 سال پیش در قدس شریف چه گذشت؟مسجدالاقصی در آتش فتنه صهیونیست‌ها (تصاویر) 12

51 سال پیش در قدس شریف چه گذشت؟مسجدالاقصی در آتش فتنه صهیونیست‌ها (تصاویر) 15

51 سال پیش در قدس شریف چه گذشت؟مسجدالاقصی در آتش فتنه صهیونیست‌ها (تصاویر) 14
انتهای پیام/م.ت/

 


| شناسه مطلب: 359319