qodsna.ir qodsna.ir

چرا مبارزه با رژیم صهیونیستی، وظیفه‌ای همگانی است؟

صهیونیست ها به تنهایی نمی توانستند فلسطین را اشغال و یک رژیم صهیونیستی در آن ایجاد کنند. اما قدرت های استعماری (انگلیس) فلسطین را اشغال و بعد کمک کرد تا دولت صهیونیستی در آن تاسیس شود. هدف استعمار هم از اول تعریف یک پادگان و پایگاه نظامی در منطقه بوده است.

 

به گزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)،رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی روز جهانی قدس سال 1400 مبارزه با رژیم صهیونیستی را یک وظیفه همگانی دانست؟ مبنای این تاکید ایشان چیست؟

صهیونیست ها به تنهایی نمی توانستند فلسطین را اشغال و یک رژیم صهیونیستی در آن ایجاد کنند. اما قدرت های استعماری (انگلیس) فلسطین را اشغال و بعد کمک کرد تا دولت صهیونیستی در آن تاسیس شود. هدف استعمار هم از اول تعریف یک پادگان و پایگاه نظامی در منطقه بوده است.

لوید جرج نخست وزیر وقت انگلیس صراحتا تاکید دارد؛« ایجاد یک پادگان مستعمره‌ نشین یهودی در سرزمین باستانی فلسطین برای حفظ مصر و کانال سوئز بسیار مهم است.»

جیمز بالفور وزیر خارجه وقت انگلیس نیز معتقد بود؛«صهیونیسم دارای اهمیتی است که به تمایل 700 هزار عرب ساکن این سرزمین قدیمی برتری دارد.»

 

لرد پالمرستون نخست وزیر وقت بریتانیا نیز گفته است: «.
هیچ سرزمین دیگری در جهان را نمی‌توان از لحاظ موقعیت، با فلسطین قابل قیاس دانست. آیا قدرت‌های اروپایی بدون جنگ و خونریزی طولانی با دیگران، می‌توانند این سرزمین را تصرف کنند؟ با این همه، برای مردم اروپا هنوز یک راه‌ حل باقی مانده است و می‌توانیم راه را برای تحقق این راه‌حل، هموار کنیم. می‌توان مساله شرق را با گشودن دروازه‌های فلسطین به روی قوم یهود حل کرد.»

 ماکس نوردو از رهبران صهیونیست اوایل قرن بیستم گفته است:
 «آن زمان فرا رسیده بود که اگر صهیونیستی وجود نمی‌داشت، بریتانیای کبیر آن را اختراع کند.»

بر این اساس این پادگان نظامی قدرت های استعماری منشا همه مشکلات و ناامنی ها در سطح منطقه است و مبارزه با آن یک وظیفه همگانی و فراتر از قوم و دین و مذهب است.