qodsna.ir
دکتر «اسلامی» در نشست «انقلاب اسلامی و روند فروپاشی اسرائیل»:

اصلی ترین چالش رژیم صهیونیستی از زمان تاسیس تاکنون انقلاب اسلامی ایران بوده است

کسانی که معتقدند انقلاب دارای بازتاب است درست فکر می کنند ، انقلاب اسلامی محجوریت اسلام را از بین برد و جهان اسلام را از رکود و خموگی بیرون آورد.

 

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)، نشست «انقلاب اسلامی و روند فروپاشی اسرائیل با تاکید بر مولفه های تاسیسی و بقا» عصر چهارشنبه 15بهمن ماه از ساعت 10:30 صبح به صورت آنلاین در محل جمعیت دفاع از ملت فلسطین برگزار شد.


دکتر محسن اسلامی استاد دانشگاه و رایزن فرهنگی اسبق ایران در ابتدای این نشست تاکید کرد:  در این نشست می خواهم به بازتاب های  انقلاب اسلامی ایران بر رژیم صهیونیستی و اینکه این تحول مهم  چه تاثیری بر شرایط کلی منطقه داشت، صحبت کنم.


انقلاب اسلامی است یک انقلاب بی نظیر و منحصر بفرد  است. خیلی از نظریه پردازان از انقلاب اسلامی به عنوان یک مکتب جدید یاد می کنند . در تاریخ پیش از وقوع انقلاب اسلامی منطقه و جهان شاهد انقلاب های دیگری بود اما این انقلاب ها دلایلی روانشناختی داشتند و یا اینکه بر مبنای تضادها و تعارض ها شکل گرفته بودند. «لیلی عشقی» انقلاب شناس مشهور فرانسوی درباره انقلاب اسلامی می گوید: در این انقلاب همه مردم در خیابان بودند واصلا ترسی از توپ، تانک و مسلسل نداشتند.


این روحیه فقدان ترس در بین مردم و سردادن شعارهای فرامادی و نگاه الهی در انقلاب اسلامی است که باعث شده نظریه پردازان از آن به عنوان یک باب جدید یاد کنند. در واقع انقلاب اسلامی در جهان به این نگاه معناگرایانه مشهور شد و در بستر جهان اسلام در مرکز ثقل قرار گرفت و همه نگاهها را متوجه خود کرد.


اصلی ترین ویژگی انقلاب اسلامی مردمی بودن و عدم انحصار در یک گروه یا دسته خاص است.


در انقلاب های متعدد دنیا، الیگارشی ها دهقانان و بولشوییک ها و ... عامل اصلی وقوع انقلاب ها بودند اما در ایران انقلاب با حضور مردم بود و برخاسته از مردم بود.


به تعبیر فوکو انقلابی برای خدا بود نه امیال مادی . براین اساس انقلاب اسلامی به جهت حضور مردم و عدم انحصار در یک گروه و دسته و اتصال به یک ایدئولوژی فرامادی و مخالفت با ظلم و غارت آمریکا و حمایت از مردم مظلوم فلسطین در رسانه های بین المللی مورد تحلیل قرار گرفت و نگاه اولیه به آن این گونه بود.


انقلاب اسلامی، منطقه جهان اسلام را تحت تاثیر قرراد داد و از آن به دیگر مناطق جهان نفوذ کرد. تعبیر لیلی عشقی  به عنوان یک محقق قابل توجه است که اشاره می کند انقلاب ایران از یک چهره متافیزیک و معناگرا برخوردار است که باعث می شود ایرانی ها عاشق و مبهوت ملکوت بشوند. ایرانی ها در رسیدن به اهداف شان که اهداف فرامادی است بسیار اشتیاق دارند. وی در ادامه ادامه این تعبیر را مطرح می کند که ایرانی ها در انقلاب شان به نظاره ملکوت نشسته اند.


همین تعبیر معروف فرامادی و ملکوتی باعث شد که جهان اسلام هم دربرابر انقلاب اسلامی ایران تواضع کند، پیش از این انقلابهایی در منطقه شکل گرفته بود که مانند انقلاب اسلامی مورد توجه قرار نگرفته بود. اما جهان اسلام از انقلاب اسلامی  تاثیرپذیری جدی و اساسی داشت.


کسانی که معتقدند انقلاب دارای بازتاب است درست فکر می کنند ، انقلاب اسلامی محجوریت اسلام را از بین برد و جهان اسلام را از رکود و خموگی بیرون آورد.


وی در ادامه تاکید کرد: در واقع با ذکر این مقدمه می خواهم بگویم انقلاب اسلامی یک سطح نیست یک حرکت عمیق است که سالها بازتاب خواهد داشت. شکل گیری آن بسیار عمیق و ژرف بوده  و با نگاههای مادی هیچ سنخیتی نداشته است.


انقلابهایی که بر اساس منافع گروهی خاص شکل گرفته با برکناری آنها و یا حذف شان از صحنه سیاسی تغییر ماهیت داده و کنار رفته است اما انقلاب اسلامی همچنان پس از گذشت 42 سال زنده است و  مردم به آن ایمان دارند. شاهد مثال من مراسم شهادت سردار سلیمانی در ایران و کشورهای دیگر بود که نشان داد منطقه با آرمانهای انقلاب ما پیوند ایجاد کرده است. این بهترین مثال برای این است که انقلاب اسلامی درگیر منافع گروه خاصی نبوده است و مورد پذیرش وجدانهای بیدار و آگاه در جهان قرار گرفته است.


حال این سوال مطرح می شود که تاثیر انقلاب اسلامی بر منطقه و بخصوص رژیم صهیونیستی چه بود؟ من معتقدم اصلی ترین چالش رژیم صهیونیستی از زمان پیدایش تاکنون انقلاب اسلامی ایران بوده است. این گزاره بسیار دقیقی است. رژیم جعلی صهیونیستی در سال  1948 با پایمال کردن حق فلسطینی ها ایجاد می شود، پس از آن شاهد جنگ های متعدد و وقایع بسیار زیادی هستیم اما در همه این سالها (پیش از پیروزی انقلاب) دغدغه اسرائیلی ها این نبوده که موجودیت خود را از دست بدهند اما با پیروزی انقلاب اسلامی این ترس را پیدا کردند.


آنها برای همین هراس شان یک دوره به انگلیس و فرانسه و بعد هم به آمریکا وابستگی شدید پیدا کردند تا موجودیت خود را حفظ کنند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران صحنه تهدیدات علیه رژیم صهیونیستی تغییر کرد یک زمین بازی جدید ایجاد شد که در آن دیگر حاکمیته ای عربی دخیل نبودند. یک زمین جدید ایجاد شد که با هوشمندی امام خمینی رخ داد و ایشان یک تغریف جدید از مساله فلسطین ارائه داد و ایشان مساله فلسطین رابه عنوان مساله مرکزی قرار داد که این باعث شد که همه کشورهای منطقه به مساله فلسطین به عنوان مساله اصلی توجه کنند.

 

باید توجه داشت که نظام ایران نظام شیعی بود و دشمنان زیادی داشت و مشروعیت نگاه ایران درباره این گونه مسائل نظیر مساله فلسطین زیر سوال بود. به همین جهت وقتی مساله فلسطین در راس امور قرار گرفت کاملا موثر عمل کرد وهمراهی جهان اسلام را به همراه آورد.


اسرائیلی ها فهمیدند که یک موج جدیدی علیه آنها شکل گرفته است که بسیار فراگیرتر از قبل است. همچنین با طراحی هوشمندانه روز جهانی قدس از سوی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی  به عنوان روز حمایت از ملت فلسطین، فشارها علیه صهیونیستها بیشتر شد.


در واقع این مسائل باعث شد که رژیم صهیونیستی به اسپانسر تحرکات ضد ایرانی در منطقه و جهان تبدیل شود چون ایران را دشمن اصلی تلقی می کرد.


این شرایط باعث ایجاد یک چالش جدید از انقلاب اسلامی برای رژیم صهیونیستی شد. اقدامات مهم انقلاب اسلامی که با شکل گیری حزب الله، حماس و جهاد اسلامی وارد مرحله تازه تری شده، روند مبارزه با صهیونیستها را بسیار جدی تر از قبل کرد.


در همین راستا بحث ایران هراسی از سوی صهیونیستها به طور جدی در دستور کار قرار گرفت. نتانیاهو یکی از ویژگی هایش این است که ایران هراسی را در منطقه و جهان مدیریت کرد و در نتیجه همین اقداماتش 14 سال در راس حاکمیت رژیم صهیونیستی باقی ماند.


 انقلاب اسلامی ایران توانسته ادبیات خود را صادر کند، شاهد هستیم که انقلاب اسلامی می رود و در کشورهای دیگر مکتب خود را اجرا می کند. این تحول باعث شد که ادبیات ضد تکفیر در انقلاب اسلامی بیشتر به چشم بیاید.


جوزف نای در این باره می گوید، هر حرکتی که می خواهد تاثیر گذار باشد باید قدرت هوشمند و رهبری فعال، قانع کننده و توانا داشته باشد. وی می گوید آمریکا باید این مسائل را تقویت کند تا بتواند در جهان تاثیرگذار باشد. البته در دوران ترامپ شاهد ضربه خوردن شدید قدرت هوشمند آمریکا بودیم.


اما انقلاب اسلامی توانست با تربیت رهبران هوشمند در منطقه کادرسازی کرده و همین شخصیت ها همان ادبیات انقلاب اسلامی را گسترش و ترویج دادند.


در یمن شاهد هستیم که آمریکا و دشمنان نتوانستند آن را کنترل کنند، چون در صحنه این کشور مردم به طور جدی حضور دارند و اجازه دخالت و تاثیر گذاری غربی ها را نمی دهند.


چون انقلاب اسلامی موج آفرینی مردمی دارد در عراق، سوریه ، یمن و لبنان و دیگر کشورها نیز به تبع انقلاب اسلامی مردم به صحنه آمده و روند تحولات را بدست گرفته اند.


البته باید توجه داشت که فضای ضد ایرانی در اقدامات نتانیاهو به طور مقطعی باعث افزایش امنیت رژیم صهیونیستی شد. اما ایران نیز  حضور قدرتمند خود را در سطح منطقه حفظ کرد.  


پیامدهایی انقلاب اسلامی ایران  باعث شد که رژیم صهیونیستی بفهمد که چالش اصلی آنها ایران است نه اعراب و... برای همین سعی کردند که ایران را در مقابل اعراب قرار دهند اما جدایی قطر از عربستان و نزدیکی اخوانی های ترکیه به ایران این اقدامات را به شکست کشاند.

 

در دوران ترامپ فشار روی ایران بیشتر و حمایت از اسرائیل افزایش فزاینده داشت. در این راستا معامله قرن را مطرح کردند که به نظر من در نتیجه تاثیراتی که انقلاب اسلامی ایجاد کرده بود با مانع مواجه شد و به نتیجه نرسید.

 

مدیریت هوشمند ایران در تحولات منطقه طرحهای آنها را ناکام گذاشت. باید توجه داشت  رژیمی که نتوانسته امنیت خودش را در منطقه فراهم کند  و از یک بحران مشروعیت جدی رنج می برد، چگونه می خواهد پایتخت خود را از تل آویو به قدس منتقل کند؟ به ویژه که در یک شرایط گذار و بی ثباتی می خواهد فضای جدیدی را به وجود آورد.

 

این در حالی است که هیچ موضوعی همانند قدس برای مسلمانان اهمیت ندارد و سازمان کنفرانس اسلامی تنها به دلیل آتش زدن مسجدالاقصی شکل گرفته است. به اعتقاد من رژیم صهیونیستی با توجه به پیامدهای خطرناک مساله تغییر وضعیت قدس، در رسیدن به هدفش در این مساله نیز ناکام می شود.

 

اشتباه دیگری که نتانیاهو مرتکب شد و به منفورترین شخصیت در اسرائیل تبدیل شد ، پیوندهای  محکم وی با دونالد ترامپ بود. دور شدن ترامپ از صحنه سیاسی آمریکا باعث شد که نتانیاهو ضربه محکمی بخورد ، اسرائیلی ها نیز هراسان شدند که آمریکای ترامپ دیگر وجود ندارد و آنها حامی اساسی خود را از دست داده اند.

 

در واقع یکی از ویژگی های رژیم صهیونیستی پیوند با قدرت های بزرگ جهانی بود که در دوران ترامپ نیز این مساله زیر سوال رفت. الان آنها با بایدن مساله دارند. از طرفی بایدن درگیریها و اولویت های متعدد دیگری غیر از رژیم صهیونیستی دارد که مسائل داخلی آمریکا را در بر می گیرد.

 

از سوی دیگر؛ اتفاقاتی دیگر را ایران رقم زد که مرهون رشادت های سردار سلیمانی هستیم. یکی از تحلیل هایی هست که عادی سازی روابط اسرائیل به دنبال آن است که امارات را به پایگاه ضد ایرانی تبدیل کنند. این درحالی است که ایران هم اکنون در نزدیک ترین نقاط به مرزهای رژیم صهیونیستی در سوریه و لبنان حضور دارد و این آسیب جدی به رژیم صهیونیستی وارد می کند.

 

امارات نمی تواند این ریسک را بکند که علیه ایران شود. اف 35 مشکل پیدا کرد چون آمریکایی ها می دانند که نفوذ ایران در امارات بسیار قوی است. یک شرایطی داریم که آمریکایی ها می دانند با توجه به حوزه های نفوذ ایران در منطقه نباید در برخی از کشورها ریسک کنند.

 

در یک دهه اخیر ایران به گونه ای که عمل کرده که رژیم صهیونیستی آسیب پذیری اش بیشتر شود. نگاه حماس و جهاد در قبال اسرائیل بسیار جدی است و آنها را دچار مشکل کرده است. حزب الله لبنان  نیز در جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی را شکست داد و  این از ثمره های انقلاب اسلامی محسوب می شود.

 

به همین دلیل صحبت از یک بستر جدید می کنیم که در منطقه شکل گرفته و تلاش های انقلاب اسلامی در منطقه فرا سرزمینی  در حال نتیجه دادن است.

 

صهیونیستها بحران های داخلی متعددی دارند. بحران های خارجی  آنها عمدتا از سوی انقلاب اسلامی است اما در بخش های دیگر  اولین بحران آنها بحران هویت است.  بحران هویت در سالهای ایخر در جامعه صهیونیستی بیشتر شده و و تناقضات در آن گسترده تر شده است.

 

در کنار این بحران هویتی،  بحران مشروعیت را نیز می بینید . شخصی مانند نتانیاهو به این شکنندگی ائتلاف تشکل می دهد . توانمندی جریان های سیاسی برای ایجاد وحدت و ائتلاف از بین رفته و این مساله  بیانگر تناقضات شدید سیاسی درون جامعه صهیونیستی است. در طول یک سال و نیم شاهد برگزاری سه انتخابات و شکست سه دولت هستیم و هم اکنون در آستانه برگزاری انتخابات چهارم نیز هستیم.

 

بحران های مشروعیت در کنار بحرانهای سیاسی به بن بستی برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده و انتخابات پیشروی کنست شرایط را بحرانی تر می کند.

 

نسلی هم که در رژیم صهیونیستی است نسلی نیست که به اندیشه های صهیوینستی پایبندی جدی داشته باشد. حتی برخی از آنها به این اعتقاد رسیده اند که اندیشه های صهیونیستی جایی در منطقه ندارد چون باعث گسست شدید و دافعه جدی در منطقه شده است. نتانیاهو به نسل گذشته از مقامات صهیونیست متعلق است که هنوز به آرمانهای صهیونیستی اولیه اعتقاد دارد. به همین دلیل شاهد انزوا و منفور شدن جامعه از وی هستیم چون مردم دیگر به آن مسائلی که نتانیاهو به آن اعتقاد دارند، فاصله گرفته است.

 

 

دکتر «اسلامی» در نشست «انقلاب اسلامی و روند فروپاشی اسرائیل»:اصلی ترین چالش رژیم صهیونیستی از زمان تاسیس تاکنون انقلاب اسلامی ایران بوده است 3

انتهای پیام/م.ت/