qodsna.ir qodsna.ir

4400 اسیر فلسطینی همچنان در زندان های اسرائیل؛ 170 کودک و 41 زن

از بین بازداشت شدگان فلسطینی 157 نفر از اهالی قدس ، 40 نفر از رام الله و البیره، 74 نفر از الخلیل، 31 نفر از جنین، 33 نفر از بیت لحم و 30 نفر از نابلس بوده اند.


به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری قدس (قدسنا)، کمیته امور اسرای فلسطینی در گزارش جدید خود اعلام کرد: در یک ماه گذشته 413 فلسطینی از سوی نظامیان صهیونیست بازادشت شده اند که در بین آنها 49 کودک و 7 زن حضور داشته اند.


بنابراین گزارش، از بین بازداشت شدگان فلسطینی 157 نفر از اهالی قدس ، 40 نفر از رام الله و البیره، 74 نفر از الخلیل، 31 نفر از جنین، 33 نفر از بیت لحم و 30 نفر از نابلس بوده اند.


همچنین براساس گزارش کمیته اسرای فلسطینی در شرایط کنونی 4400 اسیر در زندان های رژیم صهیونیستی هستند که در بین آنها 170 کودک و 41 زن نیز حضور دارند.


کمیته اسرای فلسطینی در ادامه گزارش خود مهمترین سیاست های ضد اسرای فلسطینی را مورد اشاره قرار داده است که شامل سیاست مجازات دسته جمعی ، سوء استفاده از بحران کرونا برای بیمار کردن اسرا و کوتاهی در رسیدگی پزشکی و بهداشتی به اسرا (سیاست مرگ تدریجی) می شوند.


انتهای پیام/م.ت/