qodsna.ir qodsna.ir

روز قدس برتری عزت بر ذلت

«سید رضی عمادی»

 

 

سید رضی عمادی-خبرگزاری قدس (قدسنا)؛

 

چهل و یک سال از نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس توسط امام خمینی (ره) می گذرد.


امام خمینی یک رهبر دینی بود و نقش تعالیم دینی نیز همواره در تصمیم سازی های ایشان برجسته بود. بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در حالی ابتکار روز قدس را مطرح کردند که هم فلسطین و هم کشورهای عربی در مقابل رژیم صهیونیستی از وضعیت مناسبی برخوردار نبودند. کشورهای عربی با شکست های مکرر در مقابل رژیم صهیونیستی عملاً از پان عربیسم عدول کرده و در مقابل رژیم صهیونیستی و حامیان آن تسلیم شده بودند. فلسطین نیز بدون اینکه از حمایت چندانی در سطح جهانی برخوردار باشد، شاهد مصالحه و سازش کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی بود.

 

ابتکار امام خمینی در نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان با نام روز قدس، این وضعیت را بتدریج دچار تغییر کرد. ایشان به جای حکام عرب، توده ها و مردم مسلمان را برای زنده نگه داشتن آرمان فلسطین و نهراسیدن از رژیم صهیونیستی و جریان استکبار هدف قرار دادند. در راستای همین تفکر نیز جنبش های «مردم پایه» متعددی نظیر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، جهاد اسلامی فلسطین و حزب الله لبنان شکل گرفت. پیامد شکل گیری جنبش های «مردم پایه»، مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی بود.

 

این مقاومت دستاوردهای کلان و مهمی نظیر خروج نظامیان صهیونیستی از جنوب لبنان، شکست افسانه شکست ناپذیری ارتش اسرائیل در نزد افکار عمومی جهان عرب، ظهور بازیگر جدید فراملی در منطقه غرب آسیا با نام مقاومت و کارکرد مخالفت با استکبار و صهیونیسم و همچنین تغییر آشکار در موازنه قدرت منطقه ای به نفع جریان مقاومت داشته است. نظم امنیتی امروز غرب آسیا در مقایسه با 4 دهه گذشته تغییر اساسی کرده است.

 

این دستاوردها مرهون ابتکار بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در معرفی روز جهانی قدس است که نهراسیدن از دشمن، اعتقاد به وعهده های الهی از جمله پیروزی مستضعفین بر مستکبرین و به خصوص اعتبار قائل شدن برای کرامت انسانی را در جوهره و ذات خود داشت. روز قدس سبب شد مسئله فلسطین نه تنها به فراموشی سپرده نشد بلکه برای همیشه زنده باشد.

 

روز قدس بیش از هر رخداد دیگری پوچ بودن ادعاهای حقوق بشری غرب را ثابت کرد زیرا غربی مدعی نه تنها درباره جنایت های فراگیر رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها سکوت کرد بلکه در برهه هایی نظیر امروز که دولت ترامپ به طور کامل در راستای منافع رژیم صهیونیستی گام بر می دارد، از این جنایت ها حمایت کرد.

 

قرار بود دیپلماسی مصالحه و سازش سبب پایان دغدغه های امنیتی رژیم صهیونیستی در جغرافیای اشغالی فلسطین شود، اما ابتکارهایی نظیر معرفی روز قدس سبب شد که امروز این دغدغه های امنیتی حتی به مراتب بیشتر از 4 دهه گذشته است زیرا امروز آشکارا طول مدت جنگ رژیم صهیونیستی با گروههای مقاومت به 48 ساعت کاهش یافته است. اگرچه حکام برخی کشورهای عربی برای تثبیت موقعیت خود در ساختار قدرت کشورهای شان به سمت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و کسب حمایت آمریکا علنی تر از هر زمان دیگری گام بر می دارند، اما رژیم صهیونیستی به شدت از قدرت جنبش ها و گروههای مردمی و توده های مردم در جهان اسلام هراسان است.

 

با توجه به این کارکردهای خاص است که "محمدعلی مهتدی"، کارشناس ارشد مسایل غرب آسیا بر این باور است که: «به همین میزان که روز قدس اهمیت دارد، دشمنی و مخالفت با روز قدس چه از سوی دشمنان و چه از سوی رژیم های وابسته در منطقه افزایش می یابد.» روز قدس به تفوق "عزت" بر "ذلت" انجامید و این همان چیزی است که جریان استکبار و صهیونیسم بین المللی از آن هراسان است.

 

 

انتهای پیام/ع.غ