qodsna.ir qodsna.ir

بنیاد دفاع از دموکراسی
و اعتراضات عراق و لبنان

«شورای نویسندگان»

خبرگزاری قدس (قدسنا)- شورای نویسندگان:

 

اعتراضات اخیر عراق و لبنان شباهت های زیادی با هم دارند. هر دو از فساد گسترده در سطوح بالای سیاسی کشور ناراضی هستند. هر دو از بیکاری نالان هستند. هر دو از مشکلات اقتصادی و خصوصا گرانی ها در رنج هستند. هر دو به کوتاهی ها در ارائه خدمات عمومی معترض هستند.

 

ساختار هر دو کشور نیز به هم شبیه هستند و این ساختاری است که توسط قدرت های استعماری برای آنها تعیین شده است. در لبنان استعمار فرانسه ساختار را تعریف کرده است و در عراق نیز دولت امریکا ساختار فعلی را به مردم تحمیل کرده است. در هر دو ساختار دولت به یک شرکت سهامی تبدیل شده است که جریان های عضو این ساختار که مبتنی بر قومگرایی در دولت مشارکت دارند، ناگزیر از تحمل یکدیگر هستند و این شرایط را برای فساد رسمی آماده کرده است.

 

هر دو کشور به گونه ای در معادلات منطقه ای به عنوان یک بازیگر مهم و رو به جلو تعریف شده اند که اساسا با رژیم صهیونیستی و امریکا مخالف و گرایش شدیدی به محور مقاومت به رهبری ایران دارند.

آنچه که در اعتراضات هر دو کشور نیز برجسته است، حضور جوانان 17 الی 25 سال در تجمعات اعتراضی است. جوانانی که نه قتل عام های جنگ داخلی لبنان که در واقع جنگ های فرقه ای بود، را دیده اند و نه خفقان و جنایات صدام حسین را که کمترین مجازات برای منتقدین دولت ، بریدن زبان بود.

 

آنچه که در هر دو کشور دیده می شود نبود رهبری آشکار اعتراضات و افق های آن است. جوانان به میدان اعتراض آمده اند و مطالبات خود را مطرح می کنند اما افق روشنی در پس آن ندارند. خواهان مبارزه با فساد هستند و اسقاط نظام را مطرح می کنند اما جایگزینی برای آن تعریف نمی کنند.

 

در هر دو کشور شبکه های اجتماعی نقش برجسته ای را بازی می کنند و سازمان دهنده تجمعات اعتراضی سازمان های مدنی و به عبارت دیگر سازمان های غیر دولتی هستند که تعداد آنها در هر کشور چند صد عدد است. سازمان هایی که از مدت ها پیش توسط کشورهای غربی و در رأس آن امریکا با جذب افرادی از درون این جوامع آن را تشکیل داده و ضمن برگزاری دوره های آموزشی در خارج از کشور با حمایت های مالی گسترده ای نیز همراه است.

 

در هر دو کشور این سازمان های مردم نهاد تلاش دارند با تمهید امکاناتی مانند غذا و چادر و غیره و تزریق منابع مالی دامنه آتش اعتراضات را روشن و استمرار دهند.

 

 در هر دو کشور شاهد انحراف مطالبات به سوی ضدیدت با مفاهیم ارزشی و بعضا سازمان ها و جریان هایی هستیم که در استقرار ثبات و امنیت در کشور نقش تعیین کننده دارند. متهم کردن حزب الله به فساد در حالی که دبیرکل آن حقوق ماهیانه 850 دلاری دریافت می کند و این در حالی است که رئیس دانشگاه امریکایی بیروت که مردم را دعوت به گسترش اعتراضات می کند خود حقوقی 62 هزار دلاری در ماه دریافت می کند و همچنین حمله به برخی ساختمان های حزب الله شاخص مهمی در این ارتباط محسوب می شود. حمله به مراکز حشد الشعبی و بعضا ترور برخی از رهبران این جریان مقاوم که امنیت عراق مرهون آن است، نیز در همین چارچوب تعریف می شود.

 

به نظر می رسد که امریکا با تزریق پول در جوامع مختلف و نیز ایجاد سازمان های مردم نهاد(N G O  ) زمینه را برای مدیریت آشوب در کشورهای هدف برای خود فراهم کرده است. موضوعی که بنیاد صهیونیست آمریکایی جورج سوروس سال ها پیش بر آن تاکید داشت و دولت امریکا با تعریف سازمان هایی مانند بیناد دفاع از دموکراسی مسئولیت جذب افراد و سازماندهی آنها را بر عهده دارد. سیاستی که در ارتباط با ایران نیز پیگیری شده است و تاسیس بیش از 500 سازمان مردم نهاد جوانان در سازمان جوانان سابق در همین ارتباط  بوده است که نقش آنها را در فتنه سال های 1388 و 1396 قابل انکار نیست و بازداشت برخی از ماموران سازمان های جاسوسی غربی و اسرائیلی در هیمن ارتباط بوده است.

 

سفارت امریکا در عراق بیش از 3 هزار نفر کارمند دارد که حدود 400 نفر آنها در ارتباط با بخش فرهنگی فعال هستند و بسیاری از مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی را ایجاد کرده اند و با هماهنگی دانشگاه های امریکایی پروژه های تحقیقاتی زیادی را به دانشگاه های عراق و اساتید آن سفارش داده و از این طریق آشکارا اطلاعات لازم را برای مداخله و مدیریت ناامنی در عراق و ایجاد تغییرات اجتماعی مورد نظر کسب می کنند. 250 نفر از دیپلمات های امریکا در بخش سازمان های مردم نهاد فعال هستند که وظیفه جذب افراد و تمهید شرایط آموزش و فعال سازی آنها در چارچوب اهداف امریکا را دارند. دولت عراق متاسفانه به دلیل درگیر بودن با اشغال کشور و جنگ برای آزاد سازی کشور از حوزه های اجتماعی غفلت کرده است. حال آنکه امریکا این غفلت در حوزه فرهنگی و اجتماعی را یک فرصت برای خود تلقی کرده و نهایت بهره را نیز از آن برده است. مدیریت آشوب ها در 10 استان شیعه نشین که عمدتا پایگاه اصلی دولت عراق و حشد الشعبی هستند، نشان می دهد که امریکا اهداف زیادی را در عراق و در سطح منطقه دنبال می کند.

 

انتهای پیام/