qodsna.ir qodsna.ir

تاکید داود عامری بر تبیین ارتباط علم و فناوری با توسعۀ صلح، عدالت و امنیت

مجمع جهانی صلح اسلامی همایش «آپارتاید علمی؛ صلح، عدالت و امنیت جهانی» 19آبان ماه در تهران برگزار می نماید.


به گزارش خبرگزاری قدس(قدسنا) داود عامری دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی در جلسه شورای هماهنگی  همایش آپارتاید علمی، صلح، عدالت و امنیت جهانی گفت : علم و فناوری ضمن این‌که می‌تواند به حفظ و توسعه صلح، عدالت و امنیت بین‌المللی منجر گردد، استفاده منفی و نامطلوب از آن نیز می‌تواند صلح و امنیت بین‌المللی را با چالش و خطر اساسی مواجه سازد.


دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی اظهار داشت که یکی از مهمترین ابعاد عدالت و شاید پیش نیاز آن برای توسعه در جهان امروز، «عدالت علمی» است که نه تنها با محدودیت و آسیب ساختاری روبروست، بلکه جهانیان شاهد بروز مظاهر نوینی از «آپارتاید علمی و فناوری» هستند.


وی افزود: دنیای امروز، آکنـده از مشـکلات و چـالش هـای گونـاگونی اسـت کـه در پرتـو کاستی ها، تبعیض ها ونابرابری های نهفته در ساختار و بافت زندگی بین المللی و نابسامانی در فرهنگ جهانی، گستره ای «جهانی» یافته اند. یکـی از جدی ترین عرصه این چالش ها، آپارتاید علمی و تبعات آن در تحقق صلح عادلانه و امنیت جهانی است.


دکتر داود عامری در پایان گفت  ؛محدودیت و تحریم علمی و فناوری، از جمله اقدامات نظام سلطه علیه صلح و عدالت در جهان است و این محدودیت‏ها علیه کشورها و ملتهائی اعمال می شود که غرب قادر نبوده آنها را تحت سلطه خود قرار داده و مدیریت جهانی خود را بر آنها اعمال نماید.


مجمع جهانی صلح اسلامی درصدد است با برگزاری اینگونه همایش های علمی و نخبگی، ضمن تببین علمی چالش ها پیش روی صلح عادلانه در جهان، زمینه¬های تولید ادبیات مفهومی و گفتمان سازی در مقوله صلح و عدالت و ارایه آن به سازمان های جهانی و دستگاه های مسئول را فراهم آورد.  

 

انتهای پیام/م.ق/