qodsna.ir qodsna.ir

سرلشکر باقری از پایگاه دریایی منطقه شانگهای بازدید کرد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و هیئت همراه از پایگاه دریایی منطقه شانگهای بازدید کردند.

به گزارش گروه امنیتی و دفاعی خبرگزاری قدس(قدسنا) ، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و هیئت همراه از پایگاه دریایی منطقه شانگهای بازدید کردند.

 

سرلشکر باقری با حضور در پایگاه دریایی شانگهای مورد استقبال سرهنگ ارشد دریایی یاءو فرمانده و کارکنان این پایگاه قرار گرفت.

 

وی در ادامه سفر خود به شانگهای  از تجهیزات و شناورهای این پایگاه دریایی بازدید کردند.

 

انتهای یپام/م.ق/