qodsna.ir qodsna.ir

نمایشگاه عکس فلسطین، فریاد در سکوت

نمایشگاه عکس فلسطین ، فریاد در سکوت شامل 20 قطعه عکس از صحنه‌های مقاومت و مظلومیت کودکان، زنان و مردم فلسطین به همت اتحادیه بین‌المللی نوجوانان و جوانان مخالف اشغالگری در مرکز فرهنگی میثم در شهر تهران بر‌پا شده است.

 یه گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا):به مناسبت هفتاد و یکمین سالروز اشغال سرزمین فلسطین توسط رژیم اشغالگر قدس ( روز نکبت )، نمایشگاه عکس فلسطین ، فریاد در سکوت شامل 20 قطعه عکس از صحنه‌های مقاومت و مظلومیت کودکان، زنان و مردم فلسطین به همت اتحادیه بین‌المللی نوجوانان و جوانان مخالف اشغالگری در مرکز فرهنگی میثم در شهر تهران بر‌پا شده است.

 

این نمایشگاه به مدت 3 روز، از روز سه شنبه 24 تا روز پنجشنبه 26 اردیبهشت ماه‌ جاری در مرکز فرهنگی میثم ادامه دارد .

 

نمایشگاه عکس فلسطین، فریاد در سکوت 2

 

نمایشگاه عکس فلسطین، فریاد در سکوت 2

 

نمایشگاه عکس فلسطین، فریاد در سکوت 2

 

نمایشگاه عکس فلسطین، فریاد در سکوت 2

 

نمایشگاه عکس فلسطین، فریاد در سکوت 3

 

نمایشگاه عکس فلسطین، فریاد در سکوت 2

 

نمایشگاه عکس فلسطین، فریاد در سکوت 2

 

انتهای پیام /ی.ح/24