یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ 
qodsna.ir qodsna.ir
روزنامه صهیونیستی ذی مارکر:

کشاورزی اسرائیل در خطر نابودی قرار گرفته است

روزنامه صهیونیستی ذی مارکر اعلام کرد کشاورزی اسرائیل در سال های اخیر دچار وضعیت نابسامانی شده و در صورت عدم اقدامات لازم از سوی مسئولان در آستانه نابودی قرار خواهد گرفت.

 

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)، در دو دهه گذشته رژیم صهیونیستی به عنوان یکی از پیشروان توسعه کشاورزی بوده است اما این پیشرفت ها به دنبال خطرات و مشکلاتی که اسرائیل با آن مواجه شده در معرض خطر جدی قرار گرفته است.

 

روزنامه صهیونیستی ذی مارکر در مقاله ای به وضعیت کشاورزی در اراضی اشغالی و دلایل احتمالی نابودی آن در آینده نزدیک پرداخته است.

 

در این مقاله آمده است: جهانیان هر ساله روز زمین را گرامی می دارند اما گرامی داشت این روز در آینده نزدیک به کاری بی معنا تبدیل خواهد شد، چرا که زمین و حافظان آن نخستین خسارت دیدگان در وخامت اوضاع امنیتی و کاهش بودجه های وزارت خانه های دولتی هستند و عوامل دیگری چون نوسان های آب و هوایی و ساختاری نیز به این نابودی کمک خواهند کرد.

 

کشاورزی اسرائیل با تمام توان در حال جنگ برای بقاء است و زمان اعلام وضع اضطراری پیش از نابودی کامل آن فرا رسیده است، به ویژه آنکه مشکلات کشاورزان به تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی خسارت وارد کرده و در نهایت تاثیراتی منفی بر اسرائیلی ها خواهد داشت.

 

اهمیت کشاورزی برای اسرائیل را باید در سخن موشه سمولنسکی پایه گذار کشاورزی و یکی از اولین کشاورزان مستقر شده در اسرائیل جستجو کرد آنجا که گفت: تا زمانی که در اینجا کشاورزی باشد وطن نیز باقی خواهد ماند.

 

 

با نگاهی به وضعیت اسرائیل مشاهده می کنیم محصولات کشاورزی تازه و متنوع به صورت روزانه به دست ساکنان در تمام نقط اسرائیل می رسد و این به معنای وجود امنیت غذایی است، چنانچه مناطق سر سبز مجوعه ای بی پایان از مناظر طبیعی، هوای پاکیزه و مناطق گردشگری را در شمال و جنوب برای اسرائیل به ارمغان آورده است.

 

اما تغییرات آب و هوایی، کاهش منابع آب و زمستان خشک از جمله عواملی هستند که منجر به استفاده بی سابقه از روش های آبیاری شده است و اسرائیل کشاورزانی را که با محدودیت هایی مواجه شده اند مجازات کرده و راه حل های جایگزینی هم برای آنان فراهم نمی کند. کشاورزان راه حل هایی را به وزارت خانه های مسئول ارائه کرده اند اما توجهی به آنها نشده و معلوم نیست دولت آینده نیز به آنها توجهی نماید.