qodsna.ir qodsna.ir
نگاه روز/

در مسیر انقلاب

امروز بسیاری چون من در جشن بزرگ انقلاب حاضر شدند. باران به لطافت این حضور افزوده بود. مردمی، بی هیچ ادعایی گرد هم آمده بودند. چهره ها خبر از شادمانی می داد، بی هیچ اندوهی. همه از دیدار هم خوشحال بودند. همه یکدیگر را می شناختند. همه از یک خانواده بودند؛ خانواده انقلاب.


«احمدرضا روح الله زاد» کارشناس مسائل منطقه در یادداشتی برای خبرگزاری قدس (قدسنا) پس از برگزاری راهپیمایی باشکوه 22 بهمن ماه 1397 نوشت: امروز بسیاری چون من در جشن بزرگ انقلاب حاضر شدند. باران به لطافت این حضور افزوده بود. مردمی، بی هیچ ادعایی گرد هم آمده بودند. چهره ها خبر از شادمانی می داد، بی هیچ اندوهی. همه از دیدار هم خوشحال بودند. همه یکدیگر را می شناختند.  همه از یک خانواده بودند. خانواده انقلاب. خانواده ای به بزرگی یک ملت. خانواده ای به بزرگی یک کشور. خانواده ای شادمان به نام ایران. 22 بهمن 1397 در خیابان بودند و بر سفره انقلاب شادمانه قدم می زدند. چهره شهرها با روزهای قبل خیلی تفاوت داشت. آنچه دیده می شد مهربانی بود و لبخند و امید. یک ملت آمده بود تا درس دلدادگی را تفسیری تازه کند. همه دلداده انقلاب بودند. انقلابی که چهل بهار را پشت سر نهاده بود. نگاه ها به هم تبریک می گفتند.  چهل سال عاشق بودن چیز کمی نیست. عاشقی ساده نیست اما در عین حال بسیار ساده است، فقط باید عاشق بود. عاشق که باشی، عشق خودش کارها را درست می کند. سختی دارد اما سختی ها هم شیرین است و این شیرینی نیرو بخش است. چهل سال زخم بر تن این عشاق نشست، زخم ترور، زخم تحریم، زخم جنگ، زخم خیانت، زخم 78و 88، زخم فرصت طلبی، زخم بی تدبیری، زخم چپ و راست بودن و نه انقلابی بودن، زخم اسلام مآبی و نه اسلام محوری، زخم رانت خواری و هزاران هزار زخم دیگر اما این زخم ها هرگز مانع عاشقی این ملت نشد. این را مردم با حضور خود در جشن چهل سالگی انقلاب نشان دادند. مردمی که مشکلات بسیار  دارند. مشکلاتی که ریشه نه در انقلاب و نظام که در انتخاب هایشان دارند. انتخاب هایی که چهل سال آینده باید بهتر شوند و البته خواهند شد.


از نگاه برخی این عاشقی جرم است. برخی که مدعی دموکراسی اند اما دشمن ترین دشمنان نسبت به دموکراسی اند. برخی که تعطیلی روز انقلاب را فرصتی برای نشخوار حرام وحلال در ویلاهای شمال می دانند. از نگاه این مدعیان، این ملت مجرم اند. چرا که عاشق انقلاب و عاشق ایران هستند. چرا که هنوز انقلابی اند و در مسیر انقلاب. اما این ملت هرگز این جرم قشنگ را انکار نمی کند و نشان داده اند که چله نشینی های متعدد را در افق آرزوها ترسیم کرده اند.

 

نگاه روزدر مسیر انقلاب 2


انتهای پیام/م.ت/22