qodsna.ir qodsna.ir
بیانیه جمعیت دفاع از ملت فلسطین به مناسبت یوم الله 22بهمن:

انقلاب ایران به مدد اسلام عقب‌گرد را برنمی تابد/ نخبگان دل به این انقلاب و اراده ملت ایران بسته اند

انقلاب اسلامی که ریشه در عمق تاریخ و آرزوهای سرکوب شده بشریت داشت بر پایه بازگشت به خویشتن و با تاسی از آموزه های خالص اسلامی و به تعبیر امام خمینی(ره) اسلام ناب محمدی(ص) در ایران متولد شد و از همان بدو تولد بالغانه می اندیشید.


به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)، جمعیت دفاع از ملت فلسطین به مناسبت یوم الله 22بهمن بیانیه ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:


انقلاب اسلامی چهل ساله شد و در روز بیست دوم بهمن امسال گام در چهل و یکمین بهار تولد خود می گذارد. چهل سالگی در ادبیات و فرهنگ ایران و بسیاری از کشورهای جهان، سن بلوغ و پختگی است. سنِ خود- بررسی است که در این چهل سال از کجا به کجا رسیده ایم. راه های رفته را مرور کردن و دستآوردها را بر شمردن و چگونه هزینه کردن اندوخته ها برای ترسیم افق های آینده است .

 

انقلاب اسلامی در شرایطی رخ داد که کل جهان اسلام تحت سلطه جریان سلطه قرار داشتند و رژیم های حاکم بر کشورهای اسلامی تماما وابسته به آن بودند. در واقع حاکمان کشورهای اسلامی گماشتگان قدرت های استعماری بودند و تنها بر اساس منویات آنها زمامداری می کردند. کشور ایران نیز از این امر مستثنی نبود. رژیم پهلوی که به وسیله استعمار قدرت را در ایران به دست گرفته بود، در چارچوب خواست اربابان خود حرکت می کرد. ایران با آن سابقه درخشانش در تمدن و علم و آن جایگاه رفیع اش در تاریخ بشریت، جولانگه قدرت های غربی شده بود. البته حضور آمرانه استعمار گران از دوران قاجار شروع شده بود و در دوران پهلوی به اوج خود رسیده بود.  تنها در حوزه کشاورزی، به بهانه اصلاحات ارضی خودکفایی در کشاورزی و دامپروری از دست رفت و ایران به بزرگترین وارد کننده محصولات کشاورزی و دامی تبدیل شد.

 

اسناد وزارت کشاورزی رژیم شاهنشاهی صراحتا از اقدامات تخریبی اسرائیلیان در حوزه تخریب کشاورزی ایران از طریق محصولات ژنتیکی گزارش می دهد و یا در مورد ارتش ایران که می بایست موجب افتخار ملت ایران باشد، به ارتشی ذلیل تبدیل شده بود که تابع امر بیگانگان بود.

 

در سطح منطقه نیز اسرائیل به عنوان پادگان نظامی و مامور اجرای سیاست های منطقه ای استعمار، یکه تازی می کرد. جریان های مبارز فلسطینی که در چارچوب تفکر مارکسیستی با اشغالگران فلسطین می جنگیدند، یا تسلیم شده بودند و یا سلاح را کنار گذاشته و به تسلیم می اندیشیدند. مصر که بر اساس تفکر ناسیونالیستی عربی (پان عربیسم) سال ها سردمدار مبارزه با اسرائیل وآزاد سازی سرزمین اسلامی و به قول پان عربیسم، سرزمین های عربی از اشغال صهیونیست ها بود، در کمپ دیوید امریکا قرارداد صلح با دشمن اسرائیلی را امضا کرد. رژیم های دیگر عربی که به اعتراف موشه یعلون وزیر جنگ اسبق اسرائیل، هرگز در درونشان مسئله فلسطین جایگاهی نداشته و صرفا برای پاسخ گویی به احساسات مردم خود عَلَمِ مبارزه با اسرائیل را بلند کرده بودند و در پشت صحنه با اسرائیل خصوصا در ترور رهبران و یا شخصیت های فرهنگی و هنری فلسطینی همکاری داشته اند، نیز آرام آرام عَلَمِ ظاهر افراشته را نیز به کنار افکنده بودند .

 

انقلاب اسلامی در چنین شرایط حساسی متولد شد. این انقلاب که ریشه در عمق تاریخ و آرزوهای سرکوب شده بشریت داشت بر پایه بازگشت به خویشتن و با تاسی از آموزه های خالص اسلامی و به تعبیر امام خمینی(ره) اسلام ناب محمدی(ص) در ایران متولد شد و از همان بدو تولد بالغانه می اندیشید. این بلوغ اندیشه را در پیام آن می توان آشکارا دید که به دنبال دفاع از مظلوم در برابر ظالم بود که فرمود« کونوا للظالم خصما و للمظلوم عونا »  و به دنبال تشکیل حزب فراگیر جهانی مستضعفین بود تا به همت آن مشکلات جامعه بشری مرتفع شود زیرا تاریخ گزارش مستمری دارد در اینکه تا زمانی که ظالمان و صاحبان زر و زور و تزویر بر امورات جوامع بشری حاکم هستند، مردم همچنان مورد ظلم واقع خواهند شد هر چند در لفافه واژگان دلفریبی چون دموکراسی و جمهوریت و غیره حکومت خود را آراسته دارند .

 

دو بعد اسلامیت و استکبار ستیزی انقلاب اسلامی در سطوح ملی ، منطقه ای و بین المللی تغییرات زیادی را ایجاد کرد. در ایران تغییرات بنیادین در همه سطوح فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی و غیره ایجاد کرد هر چند هنوز تا رسیدن به مطلوب خود فاصله دارد اما علی رغم کندی در حرکت که متاثر از عوامل بیرونی و درونی است، همچنان با اقتدار در مسیر راه قرار دارد .

 

 نظام اسلامی در ایران بر اساس اراده مردم شکل گرفت و بر این اساس همه ساختارهای سیاسی،  فرهنگی ، اجتماعی و نظامی بر اساس همان دو بعد اسلامیت و استکبار ستیزی تولد دوباره ای داشتند. مانند ارتش که به عنوان تجلی قدرت ملی از ذلت به عزت رسید و سال هاست در اوج عزت قرار دارد .

 

در بعد منطقه ای و بین المللی با توجه به تاکید انقلاب اسلامی بر ظلم ستیزی و حمایت از مظلومین که این دو در قضیه فلسطین تجلی خاصی داشته است، مخاطبان خود را پیدا کرد و هر روز بر دامنه کمی و کیفی آن افزوده شد هر چند برخی از یاران انقلاب متاثر از کارکرد دشمنان انقلاب و اسلام که نسخه های بدلی از انقلاب تهیه کردند و یا انقلاب را در بعد قومی و مذهبی محدود ساختند، از ادامه مسیر با انقلاب اسلامی باز ماندند اما این مسیر همچنان زاینده است .

 

امروز ایران به برکت انقلاب اسلامی، پس از چهل سال در زمینه های مختلف حرکت رو به جلو داشته است اما مهمترین دستآورد آن که از قضا مورد رشک دشمنان و موجد دشمنی آنها با انقلاب اسلامی و ایران است، نمایش قدرتمندانه از اراده مردم در حوزه تعیین سرنوشت و همراهی با آرمان های انقلاب اسلامی در حوزه فراملی است. چرا که این همراهی و مشارکت گسترده و پیوسته در حوزه های تصمیم گیر و تصمیم ساز نظام خصوصا در بعد حمایت از مظلومین عالم و به طور اخص فلسطینیان، و تمهید ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری در این حوزه، ایران را در راس هرم بازیگران منطقه ای نشانده است. به همین دلیل سیاست ها و برنامه های وسیع دشمن برای تغییر در خواست و اراده مردم ایران و کاهش همراهی و مشارکت مردم در سرنوشت خودشان را شاهد هستیم .

 

ناامن سازی محیط پیرامونی و درگیر سازی حوزه های نفوذ جمهوری اسلامی نیز، برقراری رژیم های سخت تحریمی با هدف فلج سازی اقتصادی ایران، در کنار مدیریت رسانه ای برای گسترش نارضایتی و نهایتا آشوب و درگیری درون خانه ای، در همین چارچوب انجام می گیرد .

 

تردیدی نیست که دشمن پس از سال ها آزمون و خطا در حوزه مدیریت افکار عمومی ایران به این شناخت از جامعه ایران دست یافته است که حجم مشکلات نمی تواند مردم را در برابر نظام برخاسته از اراده خودشان قرار دهد، بلکه مشکلات توجیه ناپذیر می تواند زمینه اعتراض در مردم را فراهم ساخته و دشمنان در بستر شرایط اینچنینی می توانند در حوزه های مختلف تصمیم سازی و تصمیم گیری نفوذ کرده و اهداف خود را دنبال کنند. البته قاطبه مردم علی رغم همه مشکلاتی که دارند با توجه به تجربه تاریخی ایران و انقلاب های دیگر کشورها می دانند که اعتماد به دشمن هرگز شایسته نیست و با طناب آن نباید به درون چاه رفت. کودتا علیه دولت قانونی مصدق در زمانی رخ داد که امریکا و انگلیس به وی اطمینان دادند که هیچ برنامه ای علیه دولت وی در دست نیست. کودتا در مصر علیه اولین حکومت مردمی و محمد مرسی نتیجه اعتماد به دشمن بود .

 

نظام اسلامی ایران که برآمده از انقلاب اسلامی است ظرفیت های زیادی را در سطح ملی و منطقه ای و بین المللی ایجاد کرده است و افق های روشنی را ترسیم کرده است و تنها شایسته سالاری می تواند این افق ها را رسیدنی تر سازد. نخبگان جوامع مختلف اعم از اسلامی و غیر اسلامی دل به این انقلاب و همت و اراده ملت ایران بسته اند و امیدوارانه به آینده بشریت می نگرند و خوشا جامعه ایرانی که رسالت بزرگ جهان آینده را بر دوش گرفته است .

 

بی تردید حضور گسترده مردم در بزرگداشت چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران پیام آشکاری است به همه دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی و البته ملت ایران که مشکلات درون خانه را به  فرصتی برای دشمن تبدیل نخواهد کرد و دوستان انقلاب نیز بدانند که این انقلاب و این نظام همچنان آرمان های خود را دنبال می کند چرا که این ملت هنوز انقلابی است و انقلابی خواهد ماند و به مدد اسلام ذات این انقلاب ارتجاع را بر نخواهد تابید چون «اسلام انقلابی» به عقب برنمی نگرد بلکه چشم به افق های پیش رو دارد .


جمعیت دفاع از ملت فلسطین
بهمن ماه 1397

 

انتهای پیام/م.ت/22