qodsna.ir qodsna.ir

9 دی؛ نقطه تکامل و بلوغ سیاسی

مهدی عزیزی

 

 

مناسبت های اسلامی تبدیل به گفتمان هایی شدند که از مرحله تئوری و نظریه به دستاوردهای عملی رسید. 9 دی یکی از همین مناسبت های ملی و اسلامی است که از تجربه های تاریخی گذشته هم فراتر رفت. بعبارتی می توان 9 دی را نقطه تکامل و  بلوغ سیاسی طبقه عامه مردم ایران دانست.
نکته مهم و شگفت انگیز اینکه 9 دی به هیچ وجه تکرار مناسبت های گذشته تاریخ انقلاب اسلامی نبود. در هیچ یک از ویژگی ها نیز با آنها مشارکت نداشت.  

این روز نقطه متفاوت و متکامل مبارزات سیاسی و میدانی مردم ایران شد. خاستگاه شکل گیری این رویداد مهم نیز ترکیبی از وابستگی و تعصب به عناصر ملی و بویژه اسلامی داشت .
در این کنگره باشکوه تمامی مردم با جهت گیری های سیاسی متفاوت و نیز دیدگاههای مخالف حضور داشتند. هیچ تابلوی شاخصی وجود نداشت . کسی هم نتوانست این عظمت را مصادره کند.

نهم دی را می توان پایان صبر و بردباری ملتی دانست که  چندین ماه خودسری دوستان نادانی  را تحمل  کردند که درک درستی از مناسبات سیاسی نداشتند.
کسانی که پوست و گوشت آنان از همین انقلاب شکل گرفته بود و تا دیروز بر مهمترین مناصب آن تکیه زده بودند.
کسانی قواعد و قانون را نمی پذیرفتند که براساس همین قوانین روی کار آمده بودند.
با این حال همانطور که نهم دی تکرار مناسبت های گذشته نبود تکرار آینده نیز نخواهد بود. به این مفهوم که اگر حادثه ای این چنین دوباره شکل بگیرد بی تردید با شکوه تر و عبرت انگیز تر از 9 دی 88 خواهد بود. و می بایست این عنصر مهم ( حماسه مردم ) در تمامی ارزیابی های سیاسی و امنیتی دشمنان این کشور مورد توجه قرار گیرد.


| شناسه مطلب: 322652