شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ 
qodsna.ir qodsna.ir
اینفوگرافی/

ترکیه و اسرائیل؛ واقعیات و احتمال تقویت روابط

با وجود تنش های لفظی و سیاسی که طی سالهای اخیر میان سران ترکیه و رژیم صهیونیستی به وجود آمده، اما با نگاهی به عمق روابط سیاسی، نظامی و امنیتی دو طرف می توان به این نتیجه رسید که این روابط با تنش های این چنینی آسیب جدی نمی بیند.


گروه چند رسانه ای خبرگزاری قدس (قدسنا): روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی به ویژه در عرصه نظامی و امنیتی از چند دهه پیش و تقریبا همزمان با قدرت گرفتن پایه رژیم جعلی صهیونیستی در منطقه آغاز شده است.

با وجود تنش های لفظی و سیاسی که طی سالهای اخیر میان سران ترکیه و رژیم صهیونیستی به وجود آمده، اما با نگاهی به عمق روابط سیاسی، نظامی و امنیتی دو طرف می توان به این نتیجه رسید که این روابط با تنش های این چنینی آسیب جدی نمی بیند.

در این اینفوگرافی به طور مفصل به روابط میان ترکیه و رژیم صهیونیستی در عرصه های مختلف و عوامل تقویت و موانع موجود آن اشاره کردیم تا مخاطبان به دید نسبتا جامعی درباره عمق این روابط دست یابند: