qodsna.ir qodsna.ir
معرفی کتاب/

فلسطین: گذشته، حال، آینده‌ (واکاوی جنبش های فلسطینی)

ضرورت شناسایی احزاب فلسطینی از آنجا ناشی می شود که فلسطین بخشی از جهان اسلام بوده و اماکن مقدسه اسلامی در بیت المقدس قرار دارد، مسلمانان جهان، قدس را جزء پیکره جغرافیای جهان اسلام، فلسطینیان را برادران مسلمان خویش و صهیونیسم را دشمن مشترک می دانند.

 

خبرگزاری قدس (قدسنا): سرزمین فلسطین به عنوان عمق استراتژیک جهان اسلام بیش از 66 سال است که توسط صهیونیستها اشغال شده و تاریخ غنی آن در راستای سیاست های سلطه گرانه غرب و صهیونیسم و با استفاده از ابزارهای متعدد از جمله رسانه بارها مورد تحریف قرار گرفته است.

 

با توجه به اهمیت جایگاه فلسطین در حوزه تولید و نشر کتاب، خبرگزاری قدس جهت آشنایی بیشتر و درک درست تر مخاطبان از مسئله فلسطین، تاریخچه اشغال آن و تحولات سرزمین های اشغالی و آشنایی با دشمن صهیونیستی به معرفی آثار تولید شده در این زمینه می پردازد.

 

فلسطین: گذشته، حال، آینده‌ (واکاوی جنبش های فلسطینی)

 

معرفی مختصر کتاب:

 

فلسطین برای مسلمانان ارزش ویژه ای دارد و این ویژگی به خاطر قدس عزیز است. قدس، نخستین قبله عاشقان است که مسلمانان به همراه پیامبر گرامی اسلام، مدت ۱۳ سال و هفت ماه بدان سوی نماز گذاردند و بعد از کعبه، دومین مکان مقدس برای مسلمانان محسوب می شود.

 

ضرورت شناسایی احزاب فلسطینی از آنجا ناشی می شود که فلسطین بخشی از جهان اسلام بوده و اماکن مقدسه اسلامی در بیت المقدس قرار دارد، مسلمانان جهان، قدس را جزء پیکره جغرافیای جهان اسلام، فلسطینیان را برادران مسلمان خویش و صهیونیسم را دشمن مشترک می دانند.

 

از سوی دیگر، فلسطین جزئی از سرزمین و جامعه بشری است و به حکم وظیفه انسانی آگاهی از مظالمی که بر مردم آواره آن روا داشته اند و همدردی با این ستمدیدگان لازم و ضروری است.

 

مولف: دکتر فریده شریفی

ناشر: زیارت

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۶

 

انتهای پیام/م.ش/۳۰