qodsna.ir qodsna.ir

عیسی قراقع: اسرائیل بدنبال کشتن آرام اسرای فلسطینی اعتصاب کنندگان غذا است

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از خبرگزاری فلسطینی معا، «عیسی قراقع» رئیس کمیته امور اسرای فلسطینی در بیانیه اخیر این کمیته، مقامات رژیم صهیونیستی را به تلاش عمدی برای کشتن اسرای فلسطینی که اعتصاب غذا کرده اند محکوم کرد.

قراقع در این بیانیه اظهار کرده است  که مقامات اسرائیلی با بی اعتنایی نسبت به وخیم شدن وضعیت جسمانی اسرای فلسطینی اعتصاب کننده، به عمد برای کشتن آنها تلاش می کنند.

این مقام فلسطینی "کشتار آرام اسرای فلسطینی از سوی اسرائیل را یک جنایت نامید" و درخواست کرد تا جوامع بین المللی برای توقف این شرایط اقدامی انجام دهند.

وی گفت : 75 روز  نهایت  دوره ای  است که یک اسیر می تواند تنها با مصرف آب به اعتصاب غذای خود ادامه دهد در حالی که در حال حاضر «انس شدید» و «احمد ابو فرح» دو اسیر فلسطینی به ترتیب 76 و 77 مین روز اعتصاب غذای خود را می گذرانند.

به گزارش خبرگزاری قدس، اسرای فلسطینی حاضر در زندان های رژیم صهیونیستی در اعتراض به سیاست بازداشت اداری رژیم صهیونیستی که بدون اتهام و تشکیل جلسه دادگاهی انجام می گیرد دست به اعتصاب غذا می زنند.

تمام/ا.ت/28


| شناسه مطلب: 221381