qodsna.ir qodsna.ir

وزیر صهیونیست خواستار گنجاندن نام حامیان جنبش جهانی تحریم اسرائیل در لیست سیاه شد

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)، وبگاه روزنامه صهیونیستی هاارتص نوشت: طبق این طرح، اسامی در این لیست سیاه از مناقصه های حکومتی رژیم صهیونیستی و همچنین دریافت مزایای مالی از حکومت این رژیم ممنوع می شوند.

این پیشنهاد درحالی مطرح شد که چند روز پیش از آن رژیم صهیونیستی برای اولین بار به طور رسمی از ورود یک فعال و حامی جنبش جهانی تحریم به فلسطین اشغالی جلوگیری کرده بود.

به گزارش قدسنا نگرانی مقامات رژیم صهیونیستی در مورد گسترش جنبش جهانی تحریم در طول سال های گذشته افزایش یافته است، این جنبش شرکت، دانشگاه ها و موسسات مطرح بین المللی سراسر دنیا را به تحریم رژیم صهیوینستی و سازمان های مرتبط با اشغالگری این رژیم ترغیب می کند.

تمام/ا.ت/28


| شناسه مطلب: 221344