qodsna.ir

معرفی کتاب/ حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین


خبرگزاری قدس: سرزمین فلسطین به عنوان عمق استراتژیک جهان اسلام بیش از 66 سال است که توسط صهیونیستها اشغال شده و تاریخ غنی آن در راستای سیاستهای سلطه گرانه غرب و صهیونیسم وبا استفاده از ابزارهای متعدد از جمله رسانه بارها مورد تحریف قرار گرفته است .
 
با توجه به اهمیت جایگاه فلسطین در حوزه تولید و نشر کتاب، خبرگزاری قدس (قدسنا) جهت آشنایی بیشتر و درک درست تر مخاطبان از فلسطین، تاریخچه اشغال آن و تحولات سرزمین های اشغالی و آشنایی با دشمن صهیونیستی به معرفی آثار تولید شده در این زمینه می پردازد .حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین

معرفی مختصر کتاب:

نویسنده در این  کتاب معتقد است، «بر طبق اصل حقّ تعیین سرنوشت که یکی از اصول مهمّ حقوق بین‌الملل است، ملّت‌ها این حق را دارند که سرنوشت خود را تعیین کنند و با داشتن استقلال و آزادی و حاکمیت، سرنوشت خویش را در قلمرو خود و در سطح جهانی رقم زنند. این اصل بر اساس اسناد مختلف حقوق بین‌الملل مورد تأیید قرارگرفته است.» و نگارنده در این کتاب این اصل را در رابطه با ملّت مظلوم فلسطین مورد بحث و بررسی قرارداده است.


این کتاب درپنج فصل تهیه وتنظیم شده است:
در فصل نخست کتاب حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین سخن از تعریف ملت، نظریه ذهنی، تلفیق معیار عینی و ذهنی، اعمال بر ضد نژادپرستی، ضمانت اجرا و اعتبار و جایگاه اصل حق تعیین سرنوشت به میان می‌آید.
 منشور ملل متحد، سند نهایی کنفرانس هلسینکی، صحرای غربی، اقدامات دیوان، قطعنامه تعریف تجاوز، اعلامیه الجزیره، میثاق‌های بین‌الملی حقوق بشر و اقدامات مجمع عمومی و شورای امنیت از جمله مطالبی‌اند که در فصل دوم به آن‌ها توجه شده است.
در سومین فصل مبانی مانند سیر تاریخی سرزمین فلسطین، توافق سایکس ـ پیکو، کنگره بال، قرارداد کمپ دیوید، قیمومیت انگلستان بر فلسطین، کتاب سفید، قراردادهای دهه 90، آوارگان و حق بازگشت و حمایت بین‌المللی از آوارگان فلسطینی ارایه شده است.
 در چهارمین فصل این اثر مباحث حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین بر طبق حقوق بین‌الملل، اقدامات اعراب و فلسطینیان برای اعمال حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین، توسل به زور در حقوق بین‌الملل و توسل به زور توسط نهضت‌های رهایی بخش واکاوی شده است.
 در آخرین فصل این کتاب مطالبی چون مذاکرات صلح، اعلامیه اصول، موافقت‌نامه موقت،‌ نقاط عطف اجرای موافقت‌نامه موقت، مذاکرات وضع نهایی، بررسی قراردادها، قرارداد وای ریور، ارزیابی حقوقی مفاد قراردادها، قرارداد شرم الشیخ و ارزیابی حقوقی مفاد قراردادها تشریح شده‌اند.

 از جمله بخش های این کتاب می توان به «آوارگان فلسطین»، «قیمومیت انگلستان بر فلسطین»، «ادعای حق تاریخی و مذهبی یهودیان نسبت به فلسطین و بی اعتباری آنها»، «میثاق های بین المللی حقوق بشر»، «سیر تاریخی سرزمین فلسطین»، «اعمال علیه اشغال سرزمین توسط بیگانه»، «تلفیق دو معیار عینی و ذهنی»، «آمرانه بودن اصل حق تعیین سرنوشت» و «موافقت نامه موقت بین اسرائیل و فلسطینیان در مورد کرانه غربی و نوار غزه» اشاره کرد.


نویسنده: مهدی موسوی
نشر: خرسندی
شمارگان: 1000
چاپ: 1392


| شناسه مطلب: 219214