qodsna.ir

معرفی کتاب/هولوکاست (جنگ جهانی دوم) توهم یا واقعیت

خبرگزاری قدس : سرزمین فلسطین به عنوان عمق استراتژیک جهان اسلام بیش از 66 سال است که توسط صهیونیستها اشغال شده و تاریخ غنی آن در راستای سیاستهای سلطه گرانه غرب و صهیونیسم وبا استفاده از ابزارهای متعدد از جمله رسانه بارها مورد تحریف قرار گرفته است .
 
با توجه به اهمیت جایگاه فلسطین در حوزه تولید و نشر کتاب ، خبرگزاری قدس (قدسنا) جهت آشنایی بیشتر و درک درست تر مخاطبان از فلسطین، تاریخچه اشغال آن و تحولات سرزمینهای اشغالی و آشنایی با دشمن صهیونیستی به معرفی آثار تولید شده در این زمینه می پردازد .هولوکاست (جنگ جهانی دوم) توهم یا واقعیت

معرفی مختصر کتاب:


نگارنده در کتاب حاضر با توضیح روند پیشرفت حزب نازی و رایش سوم و اعتقادات آنان و همچنین به قدرت رسیدن هیتلر، و رویدادهای جنگ جهانی دوم، که منجر به از بین رفتن میلیون‌ها انسان بی‌گناه شد، «هولوکاست جنگ جهانی دوم» را به تصویر می‌کشد؛ همانی که به نادرستی از سوی صهیونیست‌ها و یهودیان نژادپرست «هولوکاست یهود» نامگذاری شده است. برخی از عنوان‌های مطالب کتاب عبارت‌اند از: هولوکاست جنگ جهانی اول در ایران، هولوکاست فلسطینیان، هولوکاست ارمنیان، اوکراین، کامبوج، شرق آفریقا و...، برخورد آمریکا با فجایع آلمان در جنگ جهانی دوم، روند به قدرت رسیدن هیتلر و آزادسازی داخائو.


بخشی از فهرست:
•    مفهوم هولوکاست
•    هولوکاست جنگ جهانی اول در ایران
•    هولوکاست فلسطینیان
•    هولوکاست ارمنیان
•    هولوکاست اوکراین
•    هولوکاست اتمی
•    هولوکاست کامبوج
•    هولوکاست رواندا
•    و...

نویسنده: کیوان پهلوان
نشر: آرون
شمارگان: 3000
چاپ: 1387


| شناسه مطلب: 212739