qodsna.ir qodsna.ir

فساد مالی درستگاه جنگی اسرائیل

رژیم صهیونیستی با بیشترین خطر فساد مالی در تشکیلات نظامی خود روبرو ست.
بگزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)بنقل ازروزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت،سازمان بین المللی شفاف سازی در گزارش رتبه بندی جهانی شاخص فساد،رژیم صهیونیستی را در زمره کشورهایی که بافساد بالادر بخش تاسیسات نظامی مواجه اند رتبه بندی کرده است. این سازمان دلیل قرار گرفتن نام اسرائیل در سطوح بالا درزمینه فساد مالی در تشکیلات نظامی را عدم شفافیت درزمینه بودجه جنگی و هزینه های نظامی این رژیم اعلام کرده است.
در این گزارش اقدامات کشورهای مختلف درجلوگیری از فساد مالی در بخش های دفاعی آنها بررسی شده است. در میان هشتاد و دو کشور که در دسته های مختلف طبقه بندی شده اند اسرائیل درزمینه فساد مالی در تشکیلات نظامی خود در سطوح بالا قرار دارد. این گزارش براساس سوال های انجام شده از مقامات امنیتی دویست کشور تهیه شده است . گزارش سال گذشته این سازمان نیز نشان داد که از 183 کشور جهان،رژیم صهیونیستی فاسد تر از 15 سال گذشته شده بود.
همچنین براساس نتایج نظرسنجی های انجام شده در سرزمینهای اشغالی، حدود نود درصد اسرائیلی ها معتقدند فسادسیاستمداران اسرائیلی را در خود غرق کرده اس


| شناسه مطلب: 184861