پنج‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸ 
qodsna.ir qodsna.ir

از مصر ناصری تا ایران اسلامی

مقایسه انقلاب مصر و ایران از نگاه روزنامه نگار اردنی 
 
قدسنا؛ عمر عبد الهادی*

در 23 ژولای سال  1952 میلادی نخستین جمهوری در پادشاهی مصر اعلام موجودیت کرد و در پی آن جمال عبدالناصر به عنوان رییس جمهور مصر تعیین شد . به این ترتیب عصر پادشاهی در این کشور که از زمان محمدعلی پاشا در سال 1805 شروع شده بود و با سرکوب تمامی ممالک باقی مانده در سرزمین های دور و نزدیک در فاجعه بزرگ کشتار قلعه در سال 1811 تثبیت کرده بود، به پایان رسید.
جمال عبدالناصر موفق شد به همراه افسران مصری آزادیخواه پادشاهی ملک فاروق را سرنگون کرده و وی را آخرین پادشاه بنامند که بر مصر حکفرمایی کرد. در سال 1948 فلسطین از مردمش گرفته شده بود و اعراب شکست سختی خورده بودند و اسراییل نیز موجودیت دولت خود را بر جهان خصوصا اعراب تحمیل کرده بود. سپس روز اعلام موجودیت اسراییل به روز "نکبت"(فاجعه) نامگذاری شد. اما به نظر می رسید مردم عرب پیروزی انقلاب سفید مصر را پیروزی بزرگی برای خود تلقی می کردند و آن را مسیری برای خیزش ملی برای شستن لکه ننگ شکست در فلسطین و روشی برای آزاد زیستن و یکپارچگی و وحدت می دیدند. روشی که آنزمان انقلاب جمال عبدالناصر پرچمدارش بود.
شعارهای عبدالناصر در قلوب ملتهای عربی تسری داده شد و چراغ امید در دلهایشان برافروخته شد به گونه ای که سال 1952 را سال خیر و برکت و سال رهایی از "نکبت" و بدبختی تعبیر می کردند.
جمال در جذب توجه ملتهای عربی به شعارهای انقلابی ، ازادیخواهانه و وحدت گرایانه ای که در انقلاب 23 ژولایش مطرح کرده بود موفق شد و مردم عرب جمال عبدالناصر را به عنوان رهبر و قائد خود پذیرفتند. رهبری که به او اجازه داده می شد بدون در نظر گرفتن پادشاهان کشورهای عربی به نام مردم عرب سخن گوید. مردمی که غربی ها و اسراییلی ها را در آن زمان دشمن خود تلقی کرده و معتقد بودند این دشمنان به امت عربی و مقدساتشان تجاورز کرده و کشورهای عربی را بر اساس پیمان سایکس پیکو از هم جدا کرده اند.
طول عمر حکومت عبدالناصر به 18 سال رسید  و عهد ناصری نیز با مرگ او در سال 1970 پایان یافت. عهدی که خالی از هرگونه پیروزی بزرگ اما حاوی شکستهای بزرگ بود که شکست در جنگ معروف ژوئن 1967 دردناکترین شکستها برای ملت عرب بود. به رغم اشغال کامل کرانه باختری رود اردن ، منطقه جولان سوریه و صحرای سینای مصر در این جنگ توسط اسراییل اما ملتهای عربی همچنان به ناصر اعتماد داشتند و وی را رهبر خود می دانستند و حاضر به نادیده گرفتن تاثیر او نبودند.
با مرگ او رویاهای عربی در تحقق آزادیخواهی و وحدت نیز پایان یافت زیرا حاکمیت او فردی بود و در زمان حکومتش موسسه و نهاد دارای حاکمیتی تاسیس نشد و بر این اساس جانشین او در اداره مصر از حیث روش با تغییری 180 درجه نقطه مقابل اهداف ناصر را دنبال نمود. به گونه ای که ملتهای عربی یکبار دیگر خنجری را از پشت بر خود احساس کردند شبیه خنجری که در سال 1948 بر پیکرخود متحمل شده بودند. این خنجر این بار از سوی جانشین ناصر بود خنجری که زمام زندگی ملتهای عربی را  تا 99 درصد در اختیار آمریکا قرار می داد و نظام های حاکم در کشورهای عربی با سرعتی مافوق نور به سمت ائتلاف با آمریکا و اسراییل حرکت کردند و به این ترتیب رویای عربی برای همیشه خاموش شد.

در سال 1979 انقلاب اسلامی در ایران به رهبری عالم روحانی مجاهد (آیت الله ) روح الله خمینی (ره) به پیروزی رسید و به حکومت محمد رضا پهلوی شاه ایران پایان داد. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نیز دوران پادشاهی و امپراطوری در این کشور  پایان یافت. امام خمینی (ره) اشتباهی را که ناصر مرتکب شد هرگز انجام نداد و در واقع حاکمیت نهادها را بر اساس قانون اساسی ای که از تعالیم اسلام الهام می گرفت و از سوی مردم ایران به رسمیت شناخته می شد در ایران تثبیت نمود. سپس انتخابات مستقیم برگزار کرد که در پی آن ملت ایران رهبران و نمایندگان خود را انتخاب کردند. این انتخابات سپس بارها بر اساس زمانبندی ای که قانون اساسی مشخص می کرد بدون لحظه ای تاخیر تکرار شد و بر این اساس دولت اسلامی ایران مبتنی بر نهادها مردمی که همگی آنها از سوی مردم منتخب می شدند تاسیس شد.
انتخابات مجلس شورای اسلامی (پارلمان) انتخابات  مجلس خبرگان رهبری که وظیفه انتخاب ولی فقیه به عنوان نفر اول جمهوری اسلامی را در کشور برعهده دارد اما تمامی فعالیتهایش زیر نظر مجلس خبرگان است و این مجلس قادر به عزل و نصب وی است از جمله نهادهای حاکمیتی در ایران است که باید انتخابات مستقیم برای تعیین ریاست جمهوری و انتخابات  شورا های شهر و روستا را به آن اضافه کنیم. انتخابات ریاست جمهوری در ایران بارها تکرار شد.
در سال 1989 امام خمینی (ره) پس از 10 سال رهبری در ایران درگذشت یعنی عبدالناصر هشت سال بیش از او بر مصر حکومت کرد. (امام) خمینی در 10 سال رهبری خود در ایران دستاوردهایی نصیب مردمش کرد که ناصر در 18 سال حکومتش قادر به انجام آن نبود.  (امام) خمینی(ره) حکومت اسلامی دمکراتیک مبتنی بر نهادهای مدنی و حاکمیتی در ایران به ارث گذاشت اما عبدالناصر جز حاکمیت عربی و فردی خالی از حاکمیت نهادها و حاکمیت گروهی چیزی نصیب مصر نکرد. پس از (امام) خمینی(ره) جانشین او  و نظام این کشور به خوبی از انقلاب و دولتش مراقبت کردند و سپس به این ارث عمق و وسعت دادند اما پس از عبدالناصر جانشینانش به انقلاب و دولتش ضربه زدند و سپس آن را نابود و از بین بردند. هر دو مرد با صداقت و ایمان به کشورشان خدمت کردند و هر دویشان به بالاترین میزان محبت و سپاسگذاری ملتهای عربی و اسلامی تا حد تقدس دست یافتند اما بقا و کامیابی نصیب انقلاب اسلامی (امام)خمینی (ره) بود. که دلایل آن به شرح زیر است:

امروز ملتهای عربی و اسلامی از دوست گرفته تا دشمن  به ایران چشم امید دوخته اند. ایران دوستان و دشمنانش را در جهان عرب و غرب  بواسطه  اصرار به حق خود در دستیبابی به دانش چرخه کامل سوخت هسته ای برای مصارف صلح آمیز از جمله اورانیوم  به تعجب واداشته است. هرچند که استکبار آمریکایی، غربی و اسراییلی به عمد پرونده هسته ای این کشور را به چالش کشیدند اما ایران به موفقیتهای چشمگیری در خصوص فن آوری ، صنعتی و نظامی برای مقابله با هرگونه وضعیت اضطراری  دست یافته است که باید به عنوان مثال چند نمونه از این دستاوردها را بویژه در صنایع نظامی  ذکر کرد: هواپیماههای جنگنده ، بمبهای هوشمند، موشکهای بالستیک میانبرد، زیردریایی ها، ناوچه ها و قایقهای توپدار مدرن . ‌ قابل ذکر اینکه گلوله های ضد تانکی که حزب الله لبنان با موفقیت در انهدام  تانکهای مرکاوای اسراییل در جنگ  تابستان 2006 استفاده کرد ماحصل توسعه فن آوری ایران بوده است.
آمریکا و اسراییل اما با کمک برخی کشورهای عربی و اسلامی سعی در تخریب چهره ایران با القای اتهامات نژادی و مذهبی داشتند  و این در حالی بود که ایران همچنان خواستار تفکیک صهیونیسم از یهودی (برچیدن دولت اسراییل در فلسطین)و اخراج بیگانگان از منطقه عربی و اسلامی ما بود تا ثروتها و امنیت این منطقه به دست کشورهای منطقه تامین شود و ملتها به استقلال واقعی به دور از اشغالگری اسراییلی و آمریکا دست یابند.
به نظر می رسد با بیداری ملتها دشمنان ازادی و استقلال قادر به تحقق توطئه هایشان علیه امت عربی و اسلامی نباشند زیرا قطار آزادی حرکتش را بر ریل نور روشنایی آغاز کرده و شعاع این نور از قلب استکبار گذشته و بر دل ملتها تابیده است.

 *  نویسنده و حقوقدان اردنی


| شناسه مطلب: 157552فیلم

خبرگزاری بین المللی قدس


خبرگزاری بین المللی قدس

2017 Qods News Agency. All Rights Reserved

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.