qodsna.ir

سردبیر روزنامه الایام : فتح از اصل خود به عنوان جنبش ملی فلسطینیان دور شده است

"عبدالناصر النجار" سردبیر روزنامه فلسطینی"الأیام" و مدیر مرکز توسعه رسانه های دانشگاه بیرزیت گفت: در شرایط کنونی بهترین راه بازسازی فتح با ساختاری کاملا متفاوت از گذشته چه در سطح اعضا و رهبران آن و چه در سطح آمادگی برای دفاع از موجودیت خود است.
وی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار بخش عربی خبرگزاری قدس(قدسنا) افزود: جنبش فتح هم اکنون نیازمند بسیج عمومی دوباره بر اساس دستآوردهائی است که در طول 40 سال گذشته برای ملت فلسطین محقق کرده است و همه به این موضوع اعتقاد دارند که اشتباهات رهبران فتح در کلیه سطوح در گذشته باعث تضعیف این جنبش شده است ، شاید موضوع اصلاحات در اولویت کاری آن باشد ولی آنچه که ما در واقعیت می بینیم برای ادامه مبارزه مطلوب نیست.
وی در ادامه افزود: یکی از اشتباهات فتح مقابله فکری و مذهبی با حماس است و آگاهانه یا ناآگانه خود را غرق در کشمکشهای رسانه ای کرده است فتح از اصل خود به عنوان جنبش ملی فلسطینیان دور شده است در حالیکه قادر است به طور منطقی و عقلانی مشکلات را حل کند.
سردبیر روزنامه فلسطینی"الأیام"در ادامه گفت: فتح فرصت زیادی برای بازسازی و رهائی از جوانب منفی دارد زیرا بیشتر وزراء که هم اکنون تشکیل دولت داده اند خارج از فتح هستند بر این اساس زمینه برای بازسازی تشکیلاتی و سیاسی و نهادهای آن که منفعت طلبان بر آن چیره شده اند، مهیا شده است.
وی گفت: جنبش فتح همچنین نیازمند بازسازی برنامه خود بر اساس اتفاقات بوجود آمده و تأکید بر حقوق ملت فلسطین است و آنچه که از فتح خواسته می شود این است که تا فرصت باقی است روابط خود را بدون هیچ گونه ابهامی با حماس تعیین کند.
تمام/م
 


| شناسه مطلب: 156715