qodsna.ir qodsna.ir

مقاومت چگونه خود را تثبیت کرد( درگفتگو با سعداله زارعی)

انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی(ره) صفحه جدیدی را در خاورمیانه گشود که این صفحه از صفحات دیگر متمایز بود. تا کنون عنصر مقاومت در منطقه عمدتا ناسیونالیست  و بعد از ناسیونالیست، قومیت گرایی بود که اینها از نوع نژاد پرستی نشات  می گرفتند و در مقطعی هم مبارزات خاورمیانه بعضا رنگ و بوی کمونیستی و مارکسیستی داشت که نشانه ای از استعمار بود چرا که معرف اصلی مارکسیست و کمونیست اتحاد جماهیر شوروی بود که ماهیت امپریالیستی و توسعه طلبانه داشت.
 پس از پیروزی انقلاب ایران به رهبری حضرت امام (ره) صفحه ای در منطقه گشوده شد که مبارزات بر اساس این صفحه رنگ و بوی مذهبی و اعتقادی داشت و این از ریشه با آنچه که به عنوان میراث سوسیالیست و ناسیونالیست و میراث قومیت در خاور میانه بود مغایرت داشت. بر اساس این صفحه ملتهای خاورمیانه بر اساس یک نگرش مشترک حول محور اسلام با انگیزه های بنیادی و الهی و با رهنمودهایی که پیروزی را بشارت میدادند وارد میدان مبارزه شدند و بر ناکامی های گذشته که این ناکامی ها دستاورد پیروی از سوسیالیست و قومیت گرایی بود خط بطلان کشیدند و یک امیدی به پیروزی در منطقه ایجاد کردند. بر همین اساس هم مدت زمان زیادی از پیروزی انقلاب در ایران نگذشته بود که یک قلیان سیاسی علیه امریکا و اسرائیل و کلا نظام سلطه جهانی و رژیمهای وابسته به این اردوگاههای امپریالیستی براه افتاد و جوانه های ان بزودی در افغانستان در غالب مبارزه بی امان مسلمانان با پرچم اسلام علیه اشغالگران شوروی نمودار شد و در یک دوره کوتاه به پیروزی مجاهدین افغان بر جنگ افزار شوروی سابق انجامید.
 نماد های دیگری از این جنبش مذهبی در لبنان نمودار شد در غالب مقاومت مسلمانان لبنان در مقابل ارتش متجاوز اسرائیل که عملیات متعدد شهادت طلبانه را در پی داشت و یک سر فصل جدیدی را از نحوه مبارزه با ستمگران و اشغالگران به دنبال داشت. نمونه دیگری از این جنبش در فلسطین بروز کرد که شاهد بودیم در سال 1366 انتفاضه فلسطین باشعار اسلام و توسط اسلام گراها به وقوع پیوست و طی یک دوران کوتاه یعنی کمتر از دو دهه اساسا چهره تحولات فلسطین را دگرگون کرد و جریانات ناسیونالیستی و چپ گرایانه حاکم بر فلسطین را به کلی دگرگون کرد و پیروزی های جدیدی را نصیب ملت فلسطین نمود. همین روند را در الجزایر با جنبش اسلامی آقای عباس مدنی و علی بلحاج شاهد بودیم وهمچنین در تونس در جریان النهره و همین جریان را در پیروزی جنبش اخوان المسلمین در انتخابات اردن شاهد بودیم و در مصر به شکل افواج مردمی اعتراضات دانشجوها در دانشگاههای مختلف مصر مشاهده کردیم.
 دریک جمع بندی کلی باید بگوییم که جمهوری اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی در همان دهه اول ثمرات بسیار موثری را در منطقه خاور میانه بدست آورد و در دهه دوم  این ثمرات تکمیل شدند و به تشکیل یک جغرافیای سیاسی برخاسته از آرای مذهبی که یکسر آن ایران و یکسر آن سودان بود مشاهده شد و در دهه سوم این حرکت بالندگی بیشتر پیدا کرد و از برجسته ترین نتایج آن پیروزی تاریخی حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه علیه رژیم صهیونیستی بود و نماد دیگر آن هم پیروزی اسلام گراها در کشور اشغال شده عراق و در واقع تسلط اسلام گراها بر ماشین جنگی و نظامی امریکا در این کشور بود .
ملت فلسطین تمام راههایی را که به آنها پیشنهاد میشود را تجربه کردند(و نتیجه ای نگرفتند)راه حلهایی که از سوی مصر و ملک عبدالله(اردن) و جرج بوش در آناپولیس و راه حلهایی که در داخل رژیم صهیونیستی مطرح است، راه حلهایی که محمود عباس از داخل فلسطین پیشنهاد میکند تمام این راه حلها در طول شش دهه گذشته در صحنه فلسطین آزمایش شده و مردم فلسطین در یک تجربه دقیق تاریخی به این جمع بندی رسیدکه تنها راه پیش روی آنان مقاومت در برابر اشغالگری است.  تنها راهی که امید میرودسرنوشت آنها را دگرگون کند . به همین دلیل است که ما شاهدیم فشارها و تهدیدات و محدودیتها یی را که علیه مردم غزه و مردم کرانه باختری اعمال میکنند اینها هیچکدام نمی توانند به نظر فلسطینی ها که مقاومت تنها راه پیروزی است را تغییر دهد.
کشورهای عربی بر اساس منافعی که برای خودتعریف کرده اند که عبارت است از عمل در چهارچوب یک اردوگاهی که امریکا در آن نقش برادر یا پدر بزرگ را بازی میکند تصور میکنند که در یک چهارچوبی منافعشان تامین میشود بخاطر همین هم اینها بر طرحهایی تاکید میکنند که مشی مسالمت جو در مقابل امریکا و رژیم صهیونیستی دارد.
علیرغم اینکه  دولتها در طول دو دهه گذشته یعنی از زمان انعقاد قرارداد اسلو و کمی قبل از آن در ماجرای کمپ دیوید 1978 تا ماجرای اسلو و قبل از اسلو ماجرای مادرید ، هیچ دستاوردی از این مذاکرات سازش طلبانه نداشتند اما همچنان بر ادامه این رویه اصرار دارند. اسرائیلیها نیز همان رویه گذشته خودشان را ادامه می دهند. تنها اتفاقی که در فاصله اجلاس مادرید تا امروز افتاده این است که دیگر نغمه مقاومت از دل رژیمهای عربی رخت بر بسته و اسرائیل خیالش از بابت دولتهای عربی آسوده شده و گرنه عربها به هیچ نتیجه ای دست پیدا نکرده اند البته به نظر میاید که دیر نخواهد بود که دولتهای عربی تحت فشار ملتهای شان به این حقیقت روی بیاورند و راه خودشان را از امریکا و اسرائیل جدا کنند کما اینکه یک نمود و نشانه ای از آن را در اقدام اخیر مصر(بازگشایی مرز رفح در غزه ) مشاهده کردیم. اگر چه اقدام اخیر مصر را نمیشود در یک چارچوب کلی دید و یک نتیجه کلانی از آن استنتاج کرد ولی به عنوان نشانه میشود گفت که ملت مصر توانستند دولتشان را وادار کنند که در ارتباط با مردم غزه تصمیم شجاعانه ای بگیرند.این اتفاق بدون تردید در کشور های دیگر عربی هم خواهد افتاد و آن زمان مسیر تحولات منطقه به کلی تغییر خواهد کرد. 

*این مطالب در گفتگوی خبرنگار قدسنا پیرامون تحولات اخیر فلسطین و ریشه های آن با سعداله زارعی کارشناس ارشد مسایل خاورمیانه بیان شده است(گفتگو از عماد نجار)


| شناسه مطلب: 155956