qodsna.ir qodsna.ir

آغاز زندگی مشترک 100 زوج فلسطینی توسط حماس

یکصد داماد فلسطینی با لباسهای فاخر دامادی، دست در دست دخترکان خردسالی با لباس عروس از میان جمعیت گذشتند و با تبسم و خنده های شیرین از میان زیور و زینت سالن عبور کرده و با امید به آینده آمیخته به رنجهای گذشته پیش روی همسران آینده خود نشستند. در سالنی که به تصاویر شهدا و چراغها و ریسه ها و آویزها و بادکنکها آراسته شده بود، این زوجهای فلسطینی آغار زندگی مشترک خود را در مراسمی که جنبش حماس برای آنها ترتیب داده بود،جشن گرفتند .
به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از "معا" در این جشن که "محمود الزهار" از اعضای برجسته حماس و استاد "سعیدصیام" وزیر کشور دولت هنیه و "زهدی ابونعمه" رئیس انجمن پرورش جوانان و برخی مدیران دیگر انجمنها در آن شرکت داشتند جوانان فلسطینی برغم تهدیدات و محاصره شدید اسرائیل پیمان همبستگی و ازدواج خود را جشن گرفتند تا ثابت کنند هیچ نیروی غاصبی نمی تواند شادی زندگی را از ملت فلسطین برباید و آنها همچنان به زندگی در سرزمین خود ادامه خواهند داد.
در این مراسم پس از جشن و پایکوبی و ترانه خوانی گروه های مختلف ،مسوولان برگزاری از انجمن ها و نهادهای حامی این حرکت و در راس آنها از اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت وحدت ملی که به هر زوج مبلغ 300 دلار کمک کرد، تشکر کردند .
تمام /پ/


| شناسه مطلب: 155002