دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸ 
qodsna.ir qodsna.ir

جنگ واژ ها ( 10) زندانی ؛ اسیر

 

هر کدام از این واژه ها باید در شرایط خاصی بکار برده شوند . استفاده از واژ ه بازداشت درباره شهروندان فلسطینی و عراق و افغانستان از سوی نیروهای اشغالگر به هیچ وجه درست نیست و این مساله برخلاف قوانین بین المللی است.

بنابراین زمانی واژه بازداشت صحیح است که یک دولت و حکومت قانونی مورد موافقت مردم کسی یا اشخاصی را در بازداشت نگاه دارد. و این اقدام از سوی یک دولت اشغالگر یا غیرقانونی را نمی توان بازداشت نامید. چرااگر این اقدام بازداشت نام گیرد قوانین بین المللی خاصی بر آن مترتب است .زماین که می گوئیم نیروهای اسرائیلی بک فلسطینی را بازداشت کردند یعنی در حقیقت وی را به عنوان یک شخص مخالف قانون وبه عنوان یک مجرم زندانی کرده اند و حق دارند با وی به هرگونه ای برخورد کنند. و شامل قوانین اسرای جنگی نمی شوند. استفاده از لفظ بازداشت چند نکته ذیل را تایید می کند:
اسرائیل یک دولت قانونی است
اسرائیل حق دارد در برابر شهروندان فلسطینی از خود دفاع کند
اقدام گروههای فلسطینی در برابر جنایات اسرائیل غیرقانونی است
شخص زندانی شده باید برابر قانون اسرائیل محاکمه شود
قرارداد ژنو مصوب 12 اوت 1949 درباره این فرد اجرا نخواهد شد
شخص بازداشت شده را به هرمدت دلخواه می توان تا تعیین زمان محاکمه در زندان نگاه داشت

قرارداد ژنو (12 اوت 1942)
ماده 72_ هر متهمی حق دارد ابزار استدلال لازم جهت دفاع خود را ابراز دارد و نیز می تواند
از شاهد و گواه بهره گیرد . وی حق دارد از یک نفر مدافع که خود انتخاب کند کمک بگیرد.
این وکیل باید آزادانه با وی ملاقات کند.
ماده 99 ... هیچ اسیر جنگی را نمی توان بدون فراهم کردن تسهیلات دفاع برای وی محکوم نمود .
ماده 105_ اسیر جنگی حق خواهد داشت از وکیل مدافع استفاده کند
چنانچه اسیر جنگی مدافع تعیین نکرده باشد دولت حامی باید یک نفر مدافع برای او تهیه کند.
دولت حامی برای این کار دست کم یک هفته فرصت خواهد داشت .در صورتیکه مدافع توسط اسیر جنگی یا دولت حامی هیچکدام انتخاب نشده باشند دولت بازداشت کننده یکنفر وکیل برا ی دفاع متهم تعیین خواهد کرد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1984 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
(برابر با 19/9/1327)
مقررات مصوب کنفرانس سازمان ملل متحد درباره رفتار بازندانیان بمنظور مبارزه با جرم و چگونگی رفتار با زندانیان (ژنو _ سال 1955)
ماده 93_ به متهم بازداشت شده امکان داه میشود که برابر قانون برای خود وکیل مدافع تعیین کند و وکیل مجاز است بمنظور آگاهی پیدا کردن از دفاعیات متهم به تنهایی با او دیدار کند. البته باید این کار با مراقبت ماموران زندان انجام بگیرد و ماموران باید بقدری از آنها فاصله بگیرند که سخنان انان را نشنوند.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد (برابر با 25/9/1345) شمسی
 


| شناسه مطلب: 153315فیلم

خبرگزاری بین المللی قدس


خبرگزاری بین المللی قدس

2017 Qods News Agency. All Rights Reserved

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.