qodsna.ir

نقش رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی در تجهیز هسته ای اسرائیل (3)

همکاری هسته ای میان رژیمهای نژاد پرست حاکم بر فلسطین اشغالی و آفریقای جنوبی بدون تمایل امریکا و دیگر کشورهای قدرتمند غربی امکان پذیر نمی گشت .

زیرا این که میان این دو رژیم بدون همکاری و هماهنگی موسسات ویژه پژوهشهای تکنولوژی تحت تسلط دستگاههای جاسوسی امریکا و انگلیستان و... همکاری هسته ای به وجود آید ، از دید کارشناسان و آگاهان به مسائل سیاسی و هسته ای قابل قبول نیست.
روزنامه تایمز چاپ لندن در 3/4/1976 چنین نوشت :"رژیم آفریقای جنوبی در نتیجه تحریم فروش جنگ افزار به این رژیم ، از داشتن جنگ افزار های نوین محروم است و اسرائیل یکی از معدود کشورهایی است که جنگ افزارهای مورد نیاز آن را تامین می کند . در سالهای اخیر ، وجوه تشابه میان آفریقای جنوبی و اسرائیل به ویژه میان رشد و توسعه رژیم صهیونیستی و رشد و توسعه آفریقای جنوبی بیشتر شده است . "
رئیس کنگره یهودیان امریکا در نامه ای که در سال 1976 برای دبیر کل سازمان ملل ارسال داشت ، متذکر شد :" متاسفانه مشاهده می شود اسرائیل از معدود کشورهایی به شمار می آید که جنگ افزار در اختیار آفریقای جنوبی قرار می دهد . "
رژیم آفریقای جنوبی در برابر کمکهای نظامی اسرائیل اورانیوم در دسترس خود را که مورد نیاز اسرائیل است در اختیار آن کشور قرار داده است . اسرائیل پس از نوامبر 1976 با استفاده از این اورانیوم ، انبارهای خود را از بمبهای هسته ای نظیر بمب های هسته ای هیروشیما ، حدود 13 تا 20 بمب انباشته و پر ساخته است .
روزنامه اسرائیلی "هاآرتص" در 29/6/1975 مقاله ای از "شلموآرنسون" منتشر ساخت. در آن مقاله نویسنده بر "ضرورت تجدید نظر در موضع استراتژی سیاسی اسرائیل" تاکید کرده است . وی نوشته است که "جنگ افزار هسته ای یکی از ابزارهایی است که در صورت تحقق پیروزی نهایی اعراب بر اسرائیل ، می تواند عربها را خفه کند."
"برخی بمبهای هسته ای اسرائیل جهت وارد ساختن زیانهای سنگین بر تمامی پایتختهای عربی و ویران کردن سد اسوان کافی است . همچنین با افزودن بر آنها می توانیم شهرهای متوسط و تاسیسات نفتی را بکوبیم . صدها هدف در جهان عرب وجود دارد که ویرانی آنها می تواند تمامی امتیازهایی را که عربها در جنگ رمضان 1973 به دست آورده اند ، از دستشان باز پس گیرد."
این که چگونه رژیم صهیونیستی اسرائیل در استراتژی کلی قدرتها از چنان اهمیتی برخوردار شده که قادر به تهدید صلح جهانی گردیده است ، هرتزل پیش تر در کتاب "دولت یهودی " خود آشکارا گفته است : " نسبت به اورپا ما در فلسطین حمایتگر تمدن در برابر تهاجم وحشیان خواهیم بود ." اما از آن پس رژیم اسرائیل به نقش نمایندگی استعمارگران غربی در خاورمیانه بسنده نکرده بلکه در موزانه قدرتها به مهره مهمی در دست امریکا در بازی شطرنج سیاستهای جهانی تبدیل گشت .
انرژی هسته ای اسرائیل پس از صلح کمپ دیوید :
پس از این که برای طرفهای امضا کننده موافقتنامه "کمپ دیوید " آشکار شد که خروج مصر از جبهه عربی ضد صهیونیستی بنا به تصمیم سادات ، نه تنها اقدامات دیگر کشورهای عربی دارای پیوند با مردم فلسطین را انسجام بخشید و جنبش مقاومت ضد صهیونیستی در لبنان تبلور یافت ، بلکه پایداری توانست از گسترش دامنه توطئه امپریالیستی – صهیونیستی در کشورهای عربی جلوگیری کند ، محافل صهیونیستی کار افشای اطلاعات و اظهار مطالبی درباره فعالیتهای هسته ای اسرائیل را یک بار دیگر آغاز کردند . بهانه محافل صهیونیستی در مورد افزایش فعالیت هسته ای اسرائیل این بود که :"مسابقه تسلیحاتی اعراب این تهدید را بوجود آورده که موازنه قوای نظامی به زیان اسرائیل در حال تغییر است ."
پروفسور "شمعون یفتاح" دانشمند اتم شناس اسرائیلی در گفتگویی با روزنامه هاآرتص رکود در پیشرفت برنام هسته ای اسرائیل را مورد انتقاد قرار داد و گفت: " مبالغ بسیار هنگفتی از منابع مالی وجود دارد که باید صرف پیشرفت پروژه شود و اسرائیل امروزه می تواند با تکیه بر نیروی ذاتی خود یک ایستگاه هسته ای احداث کند."
"عموس ژوزف رئیس انستیتو تختیون نیز اعلام کرد :"قرار بود نخستین ایستگاه هسته ای کشور در سال 1980 راه اندازی شود.""
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت نیز روز 9/5/1980 اطلاعاتی منسوب به دانشمندان آلمان غربی منتشر کرد که طی آن گفته شده بود ، اینان معتقدند اسرائیل به اندازه کافی بمب هسته ای در اختیار دارد . این جوسازی تبلیغاتی ، همزمان با افشای هسته ای مشترک میان اسرائیل و آفریقای جنوبی در روز 22/9/1979 انجام گرفت. در آن زمان تحلیل های فراوانی درباره ورود آفریقای جنوبی و اسرئیل به باشگاه هسته ای انتشار یافت و خبرگزاریها گزارشهای مربوط به دیدارهای محرمانه افسران و دانشمندان اتم شناس اسرائیلی با همتایان خود در کشورهای دیگر را با آب و تاب فروان پخش کردند . مطبوعات خود اسرائیل نیز در این جو سازی تبلیغاتی پیرامون توان هسته ای اسرائیل ، به طور غیر مستقیم از طریق نسبت دادن خبرها به طرفهای خارجی و اقدام به نشر آنها برای خوانندگان خود ، شرکت کردند .
در این زمینه روزنامه صهیونیستی هاآرتص مورخ 30/3 /1980 نوشت که شبکه تلویزیونی سی.بی.اس امریکا گزارشی در مورد انفجار هسته ای آفریقای جنوبی و اسرائیل و مبادله تجهیزات الکترونیکی اسرائیل در مقابل ماده اورانیوم از آفریقای جنوبی ، پخش کردند . وسایل ارتباط جمعی اسرائیل و غرب نیز اطلاعات مربوط به کتابها و عکسها و اسناد ویژه پژوهشهای هسته ای را که اسرائیل از امریکا دریافت می کند منکر نمی شوند . از آنچه گذشت روشن می شود که اسرائیل تا حدودی مشخص در نشان دادن خود به عنوان "کشوری که دارای توان هسته ای بازدارنده است " ذینفع است .
چنین سیاستی ممکن است از دیدگاه طرفهای "کمپ دیوید " برای سیاست تسلیم طلبی در مقابل آن به بهانه "واقع گرایی" مفید باشد . برخی پژوهشگرن و تئوریسین های سیاست سازش با اسرائیل چنین وانمود کرده اند که یکی از علل سرازیر شدن سلاحها و مهمات امریکایی به سوی اسرائیل این است که امریکا می داند " اسرائیل دارای سلاح هسته ای و یا در راه رسیدن به آن است است ." اینان مدعی هستند که تحویل سلاحهای سنتی از سوی امریکا به رژیم صهیونیستی ، می تواند مسابقه تسلیحاتی هسته ای را به تاخیر اندازد . اما همه این تئوری سازیها در جهت خدمت به اهداف رژیم صهیونیستی یعنی تحمیل سیاست "عمل انجام شده" به سرزمینهای اشغالی و ساکنان عرب آن انجام می گرفت.
کارشناسان امور خاورمیانه معتقدند که بحران دراز مدت در منطقه ، بر اندیشه نظامی رژیم صهیونیستی و از آن میان سیاستهای هسته ای اسرائیل تاثیر دارد . بحرانی بودن اوضاع در منطقه ، چشمها را _علاوه بر فعالیتهای هسته ای اسرائیل در گذشته و حال _ به آثار نظامی ناشی از سیاستهای هسته ای رژیم صهیونیستی جلب کرده است . همچنین بیانیه های مسولان صهیونیست در این باره بر نگرانی کشورهای عربی افزوده است .
رژیم صهیونیستی ، قرارداد منع آزمایشهای هسته ای در وجود و فضای خارجی و زیر سطح آبها را پذیرفته و امضا کرده است .
این رژیم بارها یاآور شده است که آغازگر ورود جنگ افزارهای هسته ای به منطقه نخواهد بود . با این حال ، تا کنون قرارداد عدم گسترش جنگ افزارهای هسته ای را امضا نکرده و بخش اعظم نهادهای هسته ای خود را زیر نظارت بین المللی قرار نداده است . بدن ترتیب چون رژیم صهیونیستی قانونا پایبند به ارائه فهرست تمامی نهادها و مواد هسته ای خویش به آژانس بین المللی نبوده است ، هاله ای از ابهام ماهیت برنامه های هسته ای آن رژیم و گستره آن را فرا گرفته است . در نتیجه ، گزارشهایی که از دهه شصت به این سو منتشر گردیده و حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی احتمالا مشغول تکامل بخشیدن به توان انفجار هسته ای خویش است ، نگرانی گسترده ای را در جهان باعث شده است . این گزارشها گویای این فرض است که رژیم صهیونیستی دارای تاسیساتی است که آن را به تولید مواد لازم برای ساختن جنگ افزار هسته ای قادر می سازد . از سوی دیگر خبرها حاکی از افشای مخفی کردِ کمیتهای فراوانی از مواد هسته ای در اماکن مختلف اسرائیل است .

 


| شناسه مطلب: 153299