در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ 
qodsna.ir qodsna.ir
 • معاون دبیرکل حزب الله لبنان

مقاومت موفقیت‌ترین راه حل استشورای امنیت به سبب طرفداری آمریکا از اسرائیل هرگز به نفع فلسطین عمل نخواهد کرد امروز مقاومت بیش از هر زمانی ضروری است
  معاون دبیرکل حزب الله لبنان

  مقاومت موفقیت‌ترین راه حل استشورای امنیت به سبب طرفداری آمریکا از اسرائیل هرگز به نفع فلسطین عمل نخواهد کرد امروز مقاومت بیش از هر زمانی ضروری است

  شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد مقاومت امروز بیش از هر زمانی ضروری است، ماموریت مقاومت با وجود شکست های اسرائیل و مزدورانش از جمله داعش در میادین ...


  تاکید کوشنر در تشریح ابعاد طرح صلح آمریکا:

راه حل دو دولتی برای دستیابی به صلح شکست خورده و جایی در توافق قرن ندارد
  تاکید کوشنر در تشریح ابعاد طرح صلح آمریکا:

  راه حل دو دولتی برای دستیابی به صلح شکست خورده و جایی در توافق قرن ندارد

  جارد کوشنر داماد و مشاور ترامپ در یک مصاحبه مطبوعاتی در تشریح ابعاد توافق قرن تاکید کرد راه حل دو دولتی در گذشته نتوانسته در راستای تحقق صلح موفقیتی به دست آورد و ...