صفحه اصلی خبر حجت الاسلام میر قسمت موسوی
بی پناه
نمایش فیلم
محمد حسن آصفری
نمایش فیلم
محمد حسن آصفری
نمایش فیلم
حجت الاسلام میر قسمت موسوی
نمایش فیلم
نقوی حسینی
نمایش فیلم
نقوی حسینی
نمایش فیلم
نوذر شفیعی
نمایش فیلم
دکتر محمد دهقان
نمایش فیلم
عبدالرضا مصری
نمایش فیلم

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

تاريخ بارگذاري : پنج شنبه 24 اسفند 1391 | برچسبها : حجت الاسلام میر قسمت موسوی

تقویت اسرائیل ومخالفین سوری

با نگاهی به سردمداران امریکائی وتوطئه هایی که بنام پیمانهای صلح برای فلسطین اجراکرده اند.;درمیابیم که آنها قادر به حل مشکل نیستند.