صفحه اصلی خبر دکتر محمد دهقان
بی پناه
نمایش فیلم
محمد حسن آصفری
نمایش فیلم
محمد حسن آصفری
نمایش فیلم
حجت الاسلام میر قسمت موسوی
نمایش فیلم
نقوی حسینی
نمایش فیلم
نقوی حسینی
نمایش فیلم
نوذر شفیعی
نمایش فیلم
دکتر محمد دهقان
نمایش فیلم
عبدالرضا مصری
نمایش فیلم

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

تاريخ بارگذاري : چهارشنبه 20 دی 1391 | برچسبها : دکتر محمد دهقان

امریکا در منطقه ضررکرده است

امریکا با این سیاست غلطی که دنبال میکند مدتهاست دچارافول شده چرا که اسرائیلی که تا به امروز همه امکانات و حمایتهای امریکا را داشته روزبروز ضعیفتر شده است.