صفحه اصلی خبر خبر شماره :69415
آمریکا؛ بزرگترین زندان دنیا 12:45 | 21\10\1395

نتایج آمارهای جدید استمرار صدرنشینی آمریکا در بین کشورهای دارای بیشترین زندانی در دنیا را نشان می دهد و این در شرایطی است که جمعیت آمریکا نسبت به دو کشور دیگر حاضر در این آمار کمتر است.به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) آمریکا همچنان با اختلاف صدرنشین آمار بیشترین زندانیان در دنیاست و به نظر نمی رسد هیچ کشور دیگری تا سالها توان فتح این رکود را داشته باشد.

به گزارش الجزیره، از کل جمعیت 323 میلیون و 995 هزار و 528 نفری آمریکا دو میلیون و 217 هزار و 947 نفر زندانی هستند که میانگین 693 زندانی در هر 100 هزار نفر را به ثبت رسانده است.

از کل زندانیان در آمریکا 9.3 درصد را زنان تشکیل می دهند. نکته جالب اینکه پس از آمریکا کشورهایی نظیر هند و چین قرار دارند که جمعیت آنها چند برابر جمعیت آمریکا است. همچنین نکته مهمتر اینکه آمریکا هم اکنون بیشتر از مجموع زندانیان سه کشور هند، روسیه و برزیل زندانی دارد که این آمار بسیار نگران کننده است.

در آمار منتشر شده چنین با داشتن یک میلیون و 649 هزار و 804 زندانی (میانگین 118 نفر به ازای هر 100 هزار نفر) در جایگاه دوم قرار دارد. روسیه با 637 هزار و 482 هزار زندانی (میانگین 441 زندانی به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت) در جایگاه سوم قرار داشته و برزیل (622 هزار زندانی) و هند (419 هزار زندانی ) به ترتیب در رتبه های چهارم و پنجم قرار دارند.


تمام/م.ت/